Hop til indhold
Den 29. oktober 2021 er der indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blandt andet berører nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter. Indtil der er vedtaget nye regler på baggrund af aftalen, er de nuværende regler gældende. Denne side opdateres, når nye regler træder i kraft. Læs mere om implementering af aftalen.

Du finder forskellige relevante vejledninger om nationale test til lærere her på siden. I vejledningerne kan du få information om testenes baggrund, anvendelsesmuligheder, og hvordan de rent praktisk afvikles. Du kan også læse mere om testresultater og testresultaters fortrolighed. Nederst på siden kan du læse mere om, hvordan du som lærer kan anvendelse testene pædagogisk på skolen og i klassen. 

Vejledninger om nationale test 

Nedenfor finder du relevante vejledninger om de nationale test til lærere. Vejledningerne er revideret i januar 2021.

Vejledning om nationale test – til lærere i alle fag (pdf)

Vejledning om nationale test – til lærere, som underviser elever med særlige behov (pdf)

Vejledning til de frivillige nationale test i dansk som andetsprog (pdf)

Brug de nationale test til at støtte pædagogiske indsatser 

De nationale test er et evalueringsværktøj, der kan støtte pædagogiske indsatser på din skole. 

De nationale test måler elevernes faglige niveau inden for de områder i fagene, der testes i. Testene kan bruges til at undersøge om elever, klassen og/eller grupper har faglige styrker og svagheder inden for disse områder i fagene. Når den enkelte elev har gennemført flere test i det samme fag, kan resultaterne fra de enkelte testforløb sammenlignes. Det bliver hermed muligt at vurdere elevens og klassens faglige progression inden for de områder, der testes i. 

Resultaterne fra de nationale test kan indgå i den samlede faglige vurdering af dine elever og dine klasser sammen med din øvrige viden om eleverne og klasserne. Som lærer får du igennem et testresultat fra de nationale test ikke en detaljeret faglig viden om den enkelte elev, som kan stå alene. De nationale test er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, du som lærer anvender til faglig evaluering af dine elever og elevgrupper. Resultaterne fra de nationale test er velegnede til at give overblik over hvilke elever og elevgrupper, der særligt har brug for faglig udredning, ligesom testene kan bidrage til at fokusere vejlederes indsatser, og på den baggrund støtte klasser fagligt.

Nedenfor kan du læse cases for hvert testfag med eksempler på, hvordan du konkret kan anvende testen pædagogisk på skolen, når den sættes i samspil med andre evalueringsværktøjer:

Case – dansk, læsning (emu.dk)

Case – matematik (emu.dk)

Case – engelsk (emu.dk)

Case – fysik/kemi (emu.dk)

Case – biologi (emu.dk)

Case – geografi (emu.dk)

Case – dansk som som andetsprog (emu.dk)

Sidst opdateret: 9. november 2021