Obligatoriske test fra den 1. marts til og med den 30. april 2020

Fra den 1. marts til og med den 30. april 2020 skal alle folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven, gennemføre obligatoriske nationale test. Testene kan bookes i testogprøver.dk fra den 24. februar 2020. 

Derudover kan alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv. gennemføre de nationale test på frivillig basis i den obligatoriske testperiode. Dog kan klasser, som skal tage obligatoriske nationale test, ikke tage præcis den samme test på frivillig basis, som den de skal tage i samme periode på obligatorisk basis.

Fraværsperiode fra den 18. maj til og med den 4. juni 2020

Elever, der har været forhindret i at gennemføre nationale test i den obligatoriske testperiode, skal gennemføre nationale test i fraværsperioden. Fraværsperioden er fra den 18. maj 2020 til og med den 4. juni 2020. Der kan dog ikke gennemføres test den 22. maj 2020. 

Sidst opdateret: 7. februar 2020