Hop til indhold
Den 29. oktober 2021 er der indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blandt andet berører nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter. Indtil der er vedtaget nye regler på baggrund af aftalen, er de nuværende regler gældende. Denne side opdateres, når nye regler træder i kraft. Læs mere om implementering af aftalen.

Frivillig testperiode fra den 4. oktober til den 26. november 2021

Folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler med videre, der underviser på grundskoleniveau, kan gennemføre nationale test på frivillig basis fra den 4. oktober og til og med den 26. november.

Testene kan bookes i www.testogprøver.dk fra den 27. september 2021.

Obligatoriske test fra den 1. marts til og med den 30. april 2022

Fra den 1. marts til og med den 30. april 2022 skal alle folkeskoler og øvrige institutioner, der underviser efter folkeskoleloven, gennemføre de obligatoriske nationale test.

Testene bookes på www.testogprøver.dk

Folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler med videre, der underviser på grundskoleniveau, kan desuden tage de nationale test på frivillig basis i denne periode.

Fraværsperiode fra den 16. maj til 10. juni 2022

Elever, der grundet fravær ikke har kunnet gennemføre test i perioden mellem 1. marts og 30. april, skal gennemføre obligatoriske test i fraværsperioden fra den 16. maj til og med den 10. juni 2022.

Sidst opdateret: 9. november 2021