Hop til indhold

Gennemførelse af obligatoriske nationale test i lyset af COVID-19

De obligatoriske nationale test skal fortsat gennemføres på de skoler, som Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget til at gennemføre obligatoriske test i indeværende skoleår. For 2.-4. klassetrin afholdes de obligatoriske nationale test, når eleverne er tilbage på skolen, enten frem mod testperiodens udløb den 30. april 2020, eller i fraværsperioden. Fraværsperioden er aktuelt fastsat fra den 1. maj til og med den 19. juni 2020. For 6.-8. klassetrin anbefales det, at de obligatoriske test først afholdes, når eleverne er tilbage på skolerne.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har den 25. marts 2020 sendt brev til de skoler og kommuner, som skal gennemføre obligatoriske nationale test i indeværende skoleår. Testene kan bookes i testogprøver.dk.

Obligatoriske test fra den 1. marts til og med den 30. april 2020

Fra den 1. marts til og med den 30. april 2020 skal de folkeskoler og specialskoler, som Børne- og Undervisningsministeriet har udtaget til at gennemføre obligatoriske nationale test gennemføre obligatoriske nationale gennemføre test.

Derudover kan alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv. gennemføre de nationale test på frivillig basis i den obligatoriske testperiode. Dog kan klasser, som skal tage obligatoriske nationale test, ikke tage præcis den samme test på frivillig basis, som den de skal tage i samme periode på obligatorisk basis.

Fraværsperiode fra den 1. maj til og med den 19. juni 2020

Elever, der har været forhindret i at gennemføre obligatoriske nationale test i  den obligatoriske testperioden fra den 1. marts til og med den 30. april, skal gennemføre nationale test i fraværsperioden. Fraværsperioden er fra den 1. maj 2020 til og med den 19. juni 2020. Der kan dog ikke gennemføres test den 22. maj 2020.

Sidst opdateret: 24. april 2020