Frivillige test fra den 7. oktober til og med den 29. november 2019

Fra den 7. oktober til og med den 29. november 2019 kan alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv., der underviser på grundskoleniveau, tage de nationale test på frivillig basis.

Obligatoriske test fra den 1. marts til og med den 30. april 2019

Fra den 1. marts til og med den 30. april 2019 skal alle folkeskoler og de specialskoler, der underviser efter folkeskoleloven, gennemføre obligatoriske nationale test.

Derudover kan alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv. også gennemføre de nationale test på frivillig basis i den obligatoriske testperiode. Dog kan klasser, som skal tage obligatoriske nationale test, ikke tage præcis den samme test på frivillig basis, som den de skal tage i samme periode på obligatorisk basis.

Med forbehold for eventuelle ændringer er testsystemet lukket på følgende tidspunkter i skoleåret 2018/2019:

  • Den 30. juli -5. august – systemarbejde
  • Den 15.-21. oktober – systemarbejde
  • Den 3.-12. december - systemarbejde
  • Den 19. marts – systemarbejde
  • Den 11.-22. april – systemarbejde/påske
  • Den 6.-15. maj – systemarbejde

Fraværsperiode og frivillige test fra den 21. maj til den 7. juni 2019

Fra den 21. maj til den 7. juni 2019 skal der gennemføres test for de elever, som på grund af sygdom eller andet fravær ikke har nået at gennemføre test i den obligatoriske periode.

Alle folkeskoler, specialskoler, privatskoler, friskoler og efterskoler mv. kan desuden gennemføre de nationale test på frivillig basis i fraværsperioden. Dog kan klasser, som skal tage obligatoriske nationale test, ikke tage præcis den samme test på frivillig basis, som den de skulle have taget i den obligatoriske testperiode og pga. fravær nu skal tage i fraværsperioden.

Sidst opdateret: 24. juni 2019