Resultaterne fra de nationale test giver en god indikation af elevernes faglige niveau. Testresultaterne skal anvendes af skoler og kommuner, men de indeholder samtidig information, som kan være relevant at inddrage i en videnskabelig undersøgelse.

Forskere mv., som ønsker adgang til resultaterne fra de nationale test, skal anvende ansøgningsskemaet på denne side.

Ministeriet har udarbejdet retningslinjer, der målrettet henvender sig til forskere mv., der ønsker at anvende resultater fra de nationale test i videnskabeligt og/eller statistisk øjemed. Heri kan man blandt andet læse om ansøgningsprocessen og om reglerne for offentliggørelse af testresultater.

Blanket: ansøgning om videregivelse af persondata til brug for undersøgelser i statistisk eller videnskabeligt øjemed (dotm)

Retningslinjer for brug af data fra de nationale test til statistiske og videnskabelige undersøgelser (pdf)

Testresultater

Alle testresultater og testopgaver fra de nationale test er fortrolige. At oplysningerne er fortrolige medfører, at lærere, skoleledere, medlemmer af skolebestyrelsen, ansatte i den kommunale forvaltning, medlemmer af kommunalbestyrelsen med flere har tavshedspligt med hensyn til oplysningerne.

Sidst opdateret: 10. januar 2020