Hop til indhold
Den 29. oktober 2021 er der indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blandt andet berører nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter. Indtil der er vedtaget nye regler på baggrund af aftalen, er de nuværende regler gældende. Denne side opdateres, når nye regler træder i kraft. Læs mere om implementering af aftalen.

Nationale test i skoleåret 2019/2020

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne for skoleåret 2019/2020 blandt er enige om, at:

  • den enkelte skole i skoleåret 2019/2020 skal have mulighed for at beslutte ikke at gennemføre nationale test i udvalgte eller alle fag og klassetrin
  • Børne- og Undervisningsministeriet udvælger et repræsentativt udsnit af landets klasser, som fortsat pålægges at gennemføre de nationale test
  • de 20 procent af landets skoler, som har præsteret ringest i dansk og matematik ved 9.-klasseprøverne, fortsat skal gennemføre alle ti obligatoriske test i skoleåret 2019/2020
  • skolerne ikke skal orientere forældrene om den enkelte elevs resultat, medmindre forældrene aktivt beder skolen herom.

Folkeskoleforligskredsen har, i forlængelse af den indgåede politiske aftale, aftalt at udvide udvælgelsen af de 20 procent ringest præsterende skoler til også at omfatte skoler uden overbygning. Det er aftalt, at skoler uden overbygning udvælges på baggrund af deres resultater i nationale test i dansk (læsning) og matematik i 6. klasse.

Lovforslag, der udmønter aftalens initiativer, er vedtaget i Folketinget tirsdag den 24. marts 2020 og er trådt i kraft den 14. april 2020.

Nationale test i skoleåret 2020/2021 og frem til et nyt system er udviklet

Det fremgår af aftalen, at aftalepartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører mindre forbedringer af det eksisterende testsystem i løbet af 2020, så de obligatoriske nationale test - det vil sige ikke stikprøvebaseret, men heldækkende som i dag - kan gennemføres fra skoleåret 2020/21, og frem til et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem træder i kraft.

Forbedringerne skal gøre testene mere retvisende på elevniveau, fx ved at færre profilområder indgår i testene eller ved at slå profilområder sammen. 

Aftalepartierne er enige om – inden udgangen af 2020 – at aftale et nyt evaluerings- og bedømmelsessystem, som skal træde i kraft hurtigst muligt.

Sidst opdateret: 9. november 2021