Hop til indhold
Den 29. oktober 2021 er der indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blandt andet berører nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter. Indtil der er vedtaget nye regler på baggrund af aftalen, er de nuværende regler gældende. Denne side opdateres, når nye regler træder i kraft. Læs mere om implementering af aftalen.

De nationale test tester elevernes kundskaber og færdigheder i syv forskellige fag. Ti test er obligatoriske fra 2. til 8. klassetrin, og fire test kan tages på frivillig basis. Testene kan give lærere og forældre et indblik i den enkelte elevs faglige niveau inden for de områder af fagene, der testes i. 

Testene er digitale og selvrettende, og det betyder, at testsystemet beregner elevens resultat. Desuden er testene adaptive og tilpasser sig derfor elevens faglige niveau undervejs i testforløbet.

Ministeriet har udviklet vejledningsmateriale til lærere, elever, forældre, skoleledere og kommuner. I vejledningerne kan man læse meget mere om de nationale test og finde inspiration og vejledning til forberedelse af testene samt anvendelse af testresultaterne. Se vejledningerne på uvm.dk

Evalueringskultur

En stærk evalueringskultur handler blandt andet om, at lærerne systematisk arbejder med at vurdere og reflektere over effekten af undervisningen med henblik på at øge kvaliteten. Eleverne bliver ikke fagligt dygtigere alene af at blive testet. Men de kan blive dygtigere, når der er en stærk evalueringskultur, og når eleverne bliver hjulpet med opfølgning, feedback og forældreinddragelse. De nationale test er blot ét evalueringsværktøj, som kan indgå i dette arbejde.

De nationale test er et supplement og skal ikke stå alene. De er et supplement til de øvrige evalueringsværktøjer, der anvendes. Resultaterne fra de nationale test kan indgå i den samlede vurdering af eleverne og af klasserne sammen med den øvrige viden. Det gælder for eksempel viden fra:

  • den løbende evaluering af undervisning
  • observationer og samtaler
  • faglige eller diagnostiske test
  • afleveringer eller andre produkter.

Resultaterne fra de nationale test anvendes også til at følge den faglige udvikling på landsplan. Der er opstillet nationale mål for den faglige udvikling i folkeskolen:

  • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år
  • Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år.
Sidst opdateret: 7. april 2022