Hop til indhold
Den 29. oktober 2021 er der indgået en aftale om det fremtidige evaluerings- og bedømmelsessystem i folkeskolen, som blandt andet berører nationale test, elevplaner og kvalitetsrapporter. Indtil der er vedtaget nye regler på baggrund af aftalen, er de nuværende regler gældende. Denne side opdateres, når nye regler træder i kraft. Læs mere om implementering af aftalen.

Børne- og Undervisningsministeriet igangsatte i 2018 en evaluering af de nationale test.

En rådgivningsgruppe af forskere, lærere, skolelever, skoleledere, forældrerepræsentanter og repræsentanter for kommunalforvaltningen blev nedsat for at bidrage til arbejdet. Gruppen indstillede en række evalueringsspørgsmål. Med udgangspunkt i disse spørgsmål udarbejdede Børne- og Undervisningsministeriet evalueringens opgavebeskrivelse.

Evalueringen har været delt i to hovedopgaver.

  • Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har undersøgt betydningen og brugen af testene gennem blandt andet observationer af testsituationer, interview og en spørgeskemaundersøgelse til lærere, skoleledere og forvaltninger.
  • Styrelsen for It og Læring (STIL) har foretaget en teknisk gennemgang af testenes statistiske egenskaber, herunder deres pålidelighed på elevniveau. VIVE har desuden været ansvarlig for, at fire uafhængige eksperter har foretaget et fagligt review af STIL’s analyser.

Rådgivningsgruppen formulerede i fællesskab en række anbefalinger om det fremadrettede arbejde med test i Danmark.

Sidst opdateret: 9. november 2021