Hop til indhold

Erhvervsskolerne skal, i henhold til bekendtgørelse om erhvervsuddannelser, tilrettelægge undervisningen på grundforløbet, så den indeholder motion og bevægelse. Motion og bevægelse skal medvirke til at fremme sundhed hos de unge og understøtte motivation og læring. Omfanget skal gennemsnitligt være mindst 45 minutter om dagen. Det er op til de enkelte skoler, hvordan de vil tilrettelægge undervisningen.

Forskellige måder at opfylde kravet

Motion og bevægelse kan integreres som en del af den almindelige undervisning, hvor motion og bevægelse ses som et pædagogisk princip for den pågældende læringssituation. Kravet om motion og bevægelse kan også opfyldes som idrætsundervisning. Motion og bevægelse kan også foregå ved brug af aktive pauser som ”brain breaks” eller lignende, der samtidigt bidrager med et afbræk fra den almindelige undervisning.

Motionstilbud i forlængelse af skoledagen

Ud over kravet om gennemsnitligt mindst 45 minutters bevægelse og motion kan skolerne tilbyde motionstilbud i forlængelse af skoledagen.

Sidst opdateret: 24. april 2024