Hop til indhold

Hjørnestenen i erhvervsuddannelserne er, at der veksles mellem skole- og praktikperioder. Formålet er at skabe mulighed for at koble teori og praksis. Denne kobling motiverer eleverne for at lære og understøtter deres evne til at lære.

Det er derfor vigtigt, at eleverne kan se, at det, de lærer i skolen, hænger sammen med det, de skal arbejde med inden for erhvervet. Det sker gennem følgende to initiativer:

  1. Praksisrelateret undervisning
  2. Systematisk forberedelse og opsamling på praktikperiode.

Praksisrelateret undervisning

Læreren kobler undervisningen, der foregår i klasseværelset eller værkstedslokalet, til praksis inden for det pågældende erhverv.

Koblingen kan eksempelvis dreje sig om, at læreren beder eleverne om at give eksempler fra praksis, der illustrerer et tema fra skoleundervisningen. Eller læreren beder eleverne om at anvende en teori, princip eller regel, de har lært i skolen, til at løse en praktisk opgave for eksempel i skolens værksted.

Systematisk forberedelse og opsamling på praktikperioder

Læreren både forbereder eleverne på indholdet af den kommende praktikperiode og samler op på det, eleverne har lært i den netop afsluttede praktikperiode. Dette gøres ved at undervise eleverne i, hvordan det, de lærer i skolen, hænger sammen med det, de arbejder med i praktikken.

Undervisningen kan for eksempel bestå i, at eleverne i overgangen til praktikperioden forbereder en opgave, løser opgaven i praktikperioden og drøfter løsningen af opgaven i den efterfølgende skoleperiode.

Dokumentation og kommunikation

Praktiksted og skole kan dokumentere samspil om elevens læring på www.elevplan.dk. Her kan praktikstedet se de praktikmål, eleven skal opnå, ligesom virksomheden kan danne praktikerklæringer.

Ligeledes kan de tre parter – eleven, den oplæringsansvarlige eller vejlederen på praktikstedet og elevens kontaktlærer – kommunikere og lægge dokumentation et fælles sted på www.elevplan.dk.

Sidst opdateret: 16. september 2021