EMU tilbyder undervisere på erhvervsskoleuddannelserne en samlet indgang til de bedste gratis undervisnings- og læringsmaterialer på portalens hjemmeside. EMU indeholder både praksis- og forskningsbaseret undervisningsressourcer, der frit kan bruges til inspiration i undervisningen og til udvikling af undervisningen.

Hvad står EMU for?

Navnet EMU stod oprindeligt for ’Elektronisk Mødested for Undervisningsverdenen’, men er de senere år blevet brugt som kaldenavn for portalen.

Formål

EMU portalen - Danmarks Læringsportal er ministeriets faglige platform som omsætter ministeriets politiske mål og uddannelsesmæssige reformer til praksis indenfor lærings- og uddannelsesområderne.

EMU-portalen formidler vidensbaserede inspirationsmaterialer som er letforståelige, konkrete og anvendelsesorienterede for praktikere. Det kan eksempelvis være inspirationsmaterialer til strategier, redskaber, didaktiske og pædagogiske metoder og viden samt eksempler på, hvad der virker i undervisningen.

Målgruppe

Erhvervsuddannelserne på EMU-portalen henvender sig primært til undervisere, ledelsen og elever gennem særlige målgruppeindgange, der fremhæver relevant viden, konkrete redskaber og inspirationsmaterialer til brug i undervisningen og til at udvikle undervisningen.

Indhold på EMU

EMU indeholder gratis inspirationsmateriale fx aktiviteter i undervisningen og korte forløb til fag på erhvervsuddannelserne samt materialer om aktuelle og tværgående emner som fx pædagogiske redskaber, didaktik og pædagogik samt faglig inspiration.

EMU tilbyder brugerne

  • Gratis inspirationsmaterialer, der er forankret i praksis, relateret til de faglige mål og som understøtter elevernes motivation for læring.
  • En åben, gratis portal, der medvirker til at fremme videndeling om undervisning og læring.
  • Viden og forskning om ledelse, undervisernes oplevelser og erfaringer med undervisning og læring
Sidst opdateret: 13. juli 2018