Grundforløbet består af to dele, der hver varer 20 uger (½ år). Det samlede grundforløb varer i alt 40 uger.

Grundforløbets 1. del

Grundforløbets 1. del er for dig, der starter direkte efter 9. eller 10. klasse. Hvis du allerede har en uddannelsesaftale med en virksomhed, og denne uddannelsesaftale omfatter grundforløbet, vælger du og virksomheden, om du skal begynde uddannelsen med grundforløbets 1. del eller med grundforløbets 2. del.

Starter du i januar eller senest i august året efter din 9. eller 10. klasse, vælger du selv om du vil starte på grundforløbets 1. del eller grundløbets 2. del. 

Forløbet giver almene og brede erhvervsfaglige kompetencer. Du får indblik i den enkelte branche og det gør det nemmere for dig at vælge den rigtige uddannelse. 

Målene for undervisningen på grundforløbets 1. del er de samme på tværs af hovedområder. Derfor skal du ikke tage grundforløbets 1. del igen, hvis du fortryder dit valg af hovedområde/fagretning.

Læs mere om hovedområder og fagretninger

Grundforløbets 2. del

Grundforløbets 2. del er en del af den erhvervsuddannelse, du har valgt.

Forløbet giver dig faglige og personlige kompetencer til at gennemføre et hovedforløb.

Lærerstyret undervisning

Som elev sikres du et vist niveau af lærerstyret undervisning uanset, hvor du tager din erhvervsuddannelse. Der er minimum 25 klokketimer lærerstyret undervisning om ugen. Dette stiger til 26 timer fra august 2016.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 10. januar 2020