Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Fordelen ved fordelsuddannelserne er også, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. Målet er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. I 2017 blev 33 erhvervsuddannelser samt erhvervsfisker og farmakonom udpeget. I 2018 er de samme 33 erhvervsuddannelser udpeget, men fra 2018 er også grafisk tekniker-, togklargørings- og kranføreruddannelsen tilføjet til listen over fordelsuddannelser. Arbejdsgiver har valgt ikke at ansøge om at udpege farmakonomuddannelsen til fordelsuddannelse i 2018. Erhvervsfiskeruddannelsen anvender i 2018 fordelskonceptet, men indgår ikke i den økonomiske bonusordning. Det betyder, at der i 2018 er i alt 36 fordelsuddannelser.

Virksomhederne inden for fordelsuddannelser har kollektivt tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført 2. del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i bonusåret. For farmakonom- og erhvervsfiskeruddannelsen, som blev udpeget for 2017, har arbejdsgiverne tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der optages på uddannelserne i 2017. Men der er ikke et formelt krav om oprettelse af et bestemt antal praktikpladser for fordelsuddannelserne.

Gode muligheder for praktikplads og job

Starter du på en af fordelsuddannelserne i 2018, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

Elever på fordelsuddannelserne og skolepraktik

Hvis du færdiggør dit grundforløb på en fordelsuddannelse i løbet af 2018, og hvis det alligevel ikke lykkes dig at få en praktikplads, når du er færdig med grundforløbet, har du mulighed for at starte i skolepraktik, forudsat at uddannelsen udbydes med skolepraktik. Du kan starte i skolepraktik tidligst en måned og senest tre måneder efter, at du har afsluttet grundforløbet.

Fordelsbonus for fordelsuddannelser udpeget for 2017

Ministeriets opgørelse af kriterierne for udbetaling af fordelsbonus viser, at 22 ud af de 35 udpegede fordelsuddannelser i 2017 har levet op til kriterierne for udbetaling af bonus til arbejdsgiver. 

Bonus til arbejdsgiver for at have indgået uddannelsesaftale med elever på en eller flere af de 22 fordelsuddannelser i 2017 udbetales af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i juni 2018.

Se listen med fordelsuddannelser, der levede op til kriterierne her (pdf).

Sidst opdateret: 13. juli 2018