Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Fordelen ved fordelsuddannelserne er også, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. Målet er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. I 2017 er i alt 35 uddannelser udpeget. Virksomhederne inden for fordelsuddannelser har kollektivt tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført 2. del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i 2017. På baggrund af dialog med brancheorganisationerne har ministeren besluttet også at udpege farmakonom- og erhvervsfiskeruddannelsen til fordelsuddannelser i 2017. For disse uddannelser har arbejdsgiverne tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der optages på uddannelserne i 2017. Men der er ikke et formelt krav om oprettelse af et bestemt antal praktikpladser for de 35 fordelsuddannelser.

Gode muligheder for praktikplads og job

Starter du på en af fordelsuddannelserne i 2017, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

Elever på fordelsuddannelserne og skolepraktik

Hvis du færdiggør dit grundforløb på en fordelsuddannelse i løbet af 2017, og hvis det alligevel ikke lykkes dig at få en praktikplads, når du er færdig med grundforløbet, har du mulighed for at starte i skolepraktik, forudsat at uddannelsen udbydes med skolepraktik. Du kan starte i skolepraktik tidligst en måned og senest tre måneder efter, at du har afsluttet grundforløbet.

Sidst opdateret: 10. oktober 2017