Fordelsuddannelser er uddannelser inden for fag, hvor arbejdsgiverne forventer et særligt stort behov for arbejdskraft. Fordelsuddannelserne er derfor et attraktivt førstevalg for unge og voksne, der ønsker en erhvervsuddannelse. Fordelen ved fordelsuddannelserne er også, at arbejdsgiverne, der tegner uddannelsesaftaler med elever på fordelsuddannelserne, kan opnå en ekstra økonomisk bonus. Målet er, at unge og voksne, der skal vælge en erhvervsuddannelse, i særlig grad vil vælge en fordelsuddannelse.

Det er arbejdsgiverne, som hvert år udpeger uddannelser til fordelsuddannelser. I 2019 er 29 erhvervsuddannelser samt uddannelsen til erhvervsfisker udpeget til fordelsuddannelser. Erhvervsfiskeruddannelsen anvender i 2019 fordelskonceptet, men indgår ikke i den økonomiske bonusordning. Det betyder, at der i 2019 er i alt 30 fordelsuddannelser. 

Virksomhederne inden for fordelsuddannelser har kollektivt tilkendegivet en forpligtelse til at oprette praktikpladser til de elever, der har gennemført 2. del af grundforløbet på fordelsuddannelsen i bonusåret. Men der er ikke et formelt krav om oprettelse af et bestemt antal praktikpladser for fordelsuddannelserne.

Gode muligheder for praktikplads og job

Starter du på en af fordelsuddannelserne i 2019, vil du have gode muligheder for at få en praktikplads i en virksomhed, mens du uddanner dig. Du vil også have gode jobmuligheder, når du er færdiguddannet.

Elever på fordelsuddannelserne og skolepraktik

Hvis du færdiggør dit grundforløb på en fordelsuddannelse i løbet af 2019, og hvis det alligevel ikke lykkes dig at få en praktikplads, når du er færdig med grundforløbet, har du mulighed for at starte i skolepraktik, forudsat at uddannelsen udbydes med skolepraktik. Du kan starte i skolepraktik tidligst en måned og senest tre måneder efter, at du har afsluttet grundforløbet.

Fordelsbonus for fordelsuddannelser udpeget for 2018

Ministeriets opgørelse af kriterierne for udbetaling af fordelsbonus viser, at 23 ud af de 36 udpegede fordelsuddannelser i 2018 har levet op til kriterierne for udbetaling af bonus til arbejdsgiver.

Arbejdsgivere, der har indgået uddannelsesaftale med elever på en eller flere af de 23 fordelsuddannelser i 2018, får udbetalt bonus af Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (AUB) i juni 2019.

Se listen med fordelsuddannelser der levede op til kriterierne i 2018 (pdf) 

Se listen med fordelsuddannelser, der levede op til kriterierne i 2017 (pdf)

Sidst opdateret: 29. maj 2019