Hop til indhold

Find information om de forskellige landes erhvervsuddannelser via:

  • ReferNet
  • Cedefop

ReferNet

Ministeriet har i samarbejde med Nationalt Center for Erhvervspædagogik på Professionshøjskolen Metropol etableret netværket ”ReferNet”. ReferNet er del af et europæisk netværk, der har til opgave at samle, analysere og formidle viden om erhvervsuddannelser i Danmark og andre lande på tværs af Europa. 

Find de seneste rapporter om erhvervsuddannelserne her (kp.dk) 

Rapporterne er en del af en serie om erhvervsuddannelserne i EU-lande samt Norge og Island.

Cedefop – Europæisk Center for Erhvervsuddannelserne

Inden for EU er der stor fokus på at styrke og udvikle erhvervsuddannelserne. Cedefop (European Centre for the Development of Vocational Training) er det europæiske institut for udvikling af erhvervsuddannelser. Cedefop medvirker til styrke erhvervsuddannelserne i EU blandt andet gennem analyser, ny viden og samarbejde for at udbrede kendskabet til erhvervsuddannelser og udvikling af fælles politikker om for eksempel kvalitet i uddannelser på tværs af landene. 

Læs mere på Cedefops hjemmeside, hvor du også kan downloade rapporter om erhvervsuddannelser i Europa med videre

Sidst opdateret: 14. november 2023