Hovedforløbet i erhvervsuddannelserne veksler mellem praktikperioder i en virksomhed og skoleophold på en erhvervsskole. Praktikdelen udgør størstedelen af hovedforløbet.

Hovedreglen er, at du tilegner dig de praktiske kompetencer i praktikken og opnår teoretiske og praktiske kompetencer i skoleundervisningen.

Hovedforløbets varighed

Hovedforløbet kan vare fra et år på en uddannelse til fem år på en anden uddannelse. Mange erhvervsuddannelser er trindelte, så du har mulighed for at afslutte uddannelsen efter hvert trin.

Eksempel: Bager og konditor

Du kan vælge at afslutte uddannelsen til Bager og konditor på trin 1 efter et hovedforløb på to år (skoleophold udgør otte uger). Så bliver du Bagværker.

Hvis du gennemfører trin 2, får du specialet Bager eller Konditor. Her varer hovedforløbet samlet set tre år og seks måneder (skoleophold udgør henholdsvis 9 og 11 uger for de to specialer).

Uddannelsen udbydes med talentspor i de to specialer.

Struktur og indhold

Skoleperioderne kan indeholde grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag. Du har mulighed for at vælge fag på et højere niveau end det fastsatte og mange uddannelse tilbyder særlige talentspor.

I praktikperioderne i virksomheden oplæres du i de praktikmål, som er fastsat for uddannelsen.

Målene er fastsat af det faglige udvalg og beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen, for den uddannelse du har valgt.

Afsluttende prøve

En erhvervsuddannelse afsluttes med en prøve.

Prøven kan være forskellig, alt efter om du afslutter på et trin i uddannelsen eller du afslutter uddannelsen på sidste trin eller speciale som en afsluttende prøve i sidste skoleperiode i hovedforløbet. Nogle erhvervsuddannelse afsluttes med en svendeprøve, som afholdes af det faglige udvalg efter sidste skoleperiode i hovedforløbet.

En trinprøve afholdes almindeligvis af skolen med deltagelse af en ekstern censor. 

Den afsluttende prøve i sidste skoleperiode i hovedforløbet danner grundlag for at bedømme, om du opfylder de krav, der er fastsat som slutmål for den pågældende uddannelse.

Prøven omfatter en praktisk og/eller en teoretisk del. Opgaven stilles af skolen i samarbejde med det faglige udvalg. Prøvens varighed er forskellig fra uddannelse til uddannelse og fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen for uddannelsen.

En afsluttende prøve på sidste trin i uddannelsen eller specialet afholdes almindeligvis af skolen med deltagelse af eksterne censorer udpeget af det faglige udvalg. 

I de erhvervsuddannelser som afsluttes med en svendeprøve efter sidste skoleperiode i hovedforløbet fastlægges prøven af det faglige udvalg.

Der gives normalt karakter for hver delprøve og en samlet karakter for den samlede prøve. Det fremgår af uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse, hvilke regler der gælder og hvordan der gives karakterer ved den afsluttende prøve.

Prøven er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 17. marts 2017