Hop til indhold

Hovedreglen er, at du tilegner dig de praktiske kompetencer i oplæringen og opnår teoretiske og praktiske kompetencer i skoleundervisningen.

På hovedforløbet får du kompetencer til at udføre de faglige opgaver, der hører til uddannelsen. Uddannelsen afsluttes med en prøve.

Hovedforløbets varighed

Hovedforløbet kan vare fra et år på en uddannelse til fem år på en anden uddannelse. Nogle erhvervsuddannelser er trindelte, så du har mulighed for at afslutte uddannelsen efter hvert trin.

Struktur og indhold

Skoleperioderne kan indeholde grundfag, valgfag og uddannelsesspecifikke fag. Du har mulighed for at vælge fag på et højere niveau end det fastsatte.

I oplæringsperioderne i virksomheden oplæres du i de oplæringsmål, som er fastsat for uddannelsen.
Målene er fastsat af det faglige udvalg og beskrives i uddannelsesbekendtgørelsen, for den uddannelse du har valgt. 

Afsluttende prøve

En erhvervsuddannelse afsluttes med en prøve.

Prøven kan være forskellig, alt efter om du afslutter på et trin i uddannelsen eller du afslutter uddannelsen på sidste trin eller speciale som en afsluttende prøve i sidste skoleperiode i hovedforløbet. Nogle erhvervsuddannelse afsluttes med en svendeprøve, som afholdes af det faglige udvalg efter sidste skoleperiode i hovedforløbet.

Den afsluttende prøve i sidste skoleperiode i hovedforløbet danner grundlag for at bedømme, om du opfylder de krav, der er fastsat som slutmål for den pågældende uddannelse.
Prøven omfatter en praktisk og/eller en teoretisk del. Opgaven stilles af skolen i samarbejde med det faglige udvalg. Prøven er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen for den enkelte uddannelse.

Ny Mesterlære

Det er muligt at gennemføre det første år af en erhvervsuddannelse gennem praktisk oplæring i en virksomhed eventuelt med supplerende skoleundervisning. Eleverne opnår de samme slutmål for uddannelsen og har den samme erhvervskompetence. De lærer bare tingene på forskellige måder.

Uddannelseslængden er den samme og afviger kun med den individuelle fleksibilitet, der er indbygget i alle erhvervsuddannelserne.

Ny mesterlære er således en praksisrettede adgangsvej til erhvervsuddannelserne og et samarbejde mellem elev, skole og virksomhed.

Eux

Eux kombinerer en erhvervsuddannelse med fag på gymnasialt niveau. Et eux-forløb udformes i forhold til den enkelte erhvervsuddannelse. Det betyder, at fagrækken på gymnasialt niveau og undervisningstiden fastsættes for den enkelte erhvervsuddannelse og dermed kan variere fra uddannelse til uddannelse.

Dermed sikres det, at du opnår generel studiekompetence, og at forløbet indeholder de specifikke fag, som er mest relevante i forhold til erhvervsuddannelsen og til eventuel optagelse på beslægtede videregående uddannelser.

Du får altså de samme erhvervsfaglige kompetencer i eux-forløb, som i almindelig erhvervsuddannelse. Samtidig får du fag på gymnasialt niveau, der i omfang svarer til en toårig gymnasial uddannelse.

Sidst opdateret: 24. april 2024