Materialet består af en pjece for mestre og syv forskellige cases med arbejdsgivere, der fortæller om deres erfaringer og deres forventninger. Materialet er udarbejdet efter reglerne som var gældende i 2016.

Pjece om ny mesterlære

Få en elev, der er klar til arbejdet (pdf)

  Sidst opdateret: 28. februar 2020