Hop til indhold

Erhvervsskoler kan lave individuelle erhvervsuddannelsesforløb i samarbejde med en elev og elevens oplæringsvirksomhed. Det kan for eksempel være forløb, der omfatter dele af en eller flere erhvervsuddannelser.

Reglerne for individuelle forløb fremgår af § 15, stk. 3, i lov om erhvervsuddannelser (retsinformation.dk)

Udgangspunkt i de mere end 100 grundforløb

Et individuelt uddannelsesforløb vil typisk tage udgangspunkt i et af de mere end 100 grundforløb og vil indeholde elementer fra et eller flere hovedforløb samt oplæring i en eller flere virksomheder.

De nærmere retningslinjer, herunder rammer for skoleundervisningens varighed, er beskrevet i § 16 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser (hovedbekendtgørelsen) (retsinformation.dk).

Forløbet sendes til ministeriet

Når forløbet, herunder oplæringsforløbet, er aftalt og skrevet ind i elevens personlige uddannelsesplan, skal der sendes et link til ministeriet på adressen: individueleud@uvm.dk. Derefter kan uddannelsesforløbet påbegyndes og uddannelsesaftalen registreres i EASY-P.

Grundlaget for uddannelsesaftalen og skoleundervisningen vil være den fastsatte uddannelsesplan på samme måde som uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen er det for ”ordinære uddannelsesforløb”.

Skolebevis udstedes

Når den skolemæssige del af uddannelsen er gennemført, herunder afsluttende prøve i skoleundervisningen, udsteder skolen et samlet bevis (skolebevis) til eleven. Når oplæringstiden i virksomheden er afsluttet, udsteder oplæringsvirksomheden en afsluttende erklæring om oplæring.

Når skolebevis og afsluttende erklæring om oplæring er udstedt, udsteder skolen et uddannelsesbevis, jf. § 96 og 97 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser.

Hvem kan tilrettelægge individuelle erhvervsuddannelsesforløb?

Alle institutioner, der er godkendt til et eller flere grundforløb, er automatisk godkendt til at udforme uddannelsesplaner til individuelt tilrettelagte forløb og gennemføre dem for de relevante uddannelser.

Hvis ét eller flere elementer i en elevs uddannelsesforløb ligger uden for skolens kompetence, skal skolen samarbejde med en anden skole, som har de fornødne kompetencer og udbyder det relevante hovedforløb.

Det betyder, at skolen, som har de fornødne kompetencer, skal stå for al undervisning i forbindelse med det eller de elementer i en elevs uddannelsesforløb, som ligger uden for den planlæggende skoles kompetence. Hvis flere skoler således samarbejder om et uddannelsesforløb, skal det fremgå af elevens personlige uddannelsesplan.

Takster for individuelle forløb

Takstkatalog for de forskellige uddannelser

Uddannelsesmodellen i EASY-A/CØSA er den samme som for grundforløb.

Skoler skal anvende et relevant studieadministrativt system til at oprette og ajourføre elevens eller lærlingens personlige uddannelsesplan.

Sidst opdateret: 25. september 2023