Hop til indhold

I november 2017 blev der udpeget ni videnscentre inden for syv teknologi- og håndværksmæssige områder og i forlængelse heraf blev der etableret en fælles videnscenterportal. Videnscentrene skal blandt andet sikre højteknologisk udstyrs- og kompetenceløft på erhvervsskolerne. Der blev tildelt 127 millioner kroner til etablering og drift i perioden 2017-2020, og 57 millioner kroner til et særligt udstyrsløft på videnscentrene.

I april 2020 er det besluttet at videreføre videnscentrene for erhvervsuddannelserne og den fælles videnscenterportal med driftsmidler til og med 2024. Der afsættes i perioden i alt 143,6 millioner til drift af videnscentrene og til drift og udvikling af videnscenterportalen. 

Beslutningen om etablering af videnscentre er truffet af aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen.

Udstyrspulje fra 2021

I forbindelse med at videnscentrene på erhvervsuddannelserne fortsætter, har aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen fra 2015 besluttet også at afsætte 15 millioner kroner årligt i 2021 og 2022 til en udstyrspulje, som de ni videnscentre kan søge om midler fra. Udstyrspuljen skal sikre, at videnscentrene fortsat er på forkant med den nyeste teknologi og har mulighed for at indkøbe og vedligeholde højteknologisk og specialiseret udstyr, som det ikke er økonomisk muligt for den enkelte erhvervsskole at erhverve.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil i løbet af efteråret 2020 sende nærmere information om proces og tidsplan for udmøntningen af puljen samt kriterier for ansøgning.

Placering af de ni videnscentre

Automation og robotteknologi (to centre)
  • Syddansk Erhvervsskole (værtsskole), Herningsholm og EUC Syd.
  • TECHCOLLEGE (værtsskole), Mercantec, TEC, EUC Nordvest og NEXT
Velfærdsteknologi (to centre)
  • SOSU Nord (værtsskole), SOSU Frederica – Vejle – Horsens og SOSU Fyn
  • SOSU H (værtsskole) og SOSU Nykøbing F.
Procesteknologi (et center)
  • EUC Lillebælt (værtsskole) og Kold College
Håndværk – design og arkitektur (et center)
  • NEXT (værtsskole), Mercantec og TECHCOLLEGE
Håndværk – bæredygtighed, klimarenovering og byggeri (et center)
  • Learnmark (værtsskole), Roskilde Tekniske Skole og Den jyske Haandværkerskole
Digital handel (et center)
  • Aarhus Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler
Databaseret service og forretningsudvikling
  • IBC International Business College (værtsskole) og 14 partnerskoler

Fælles videnscenterportal 

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at afsætte 0,5 millioner kroner årligt i perioden 2020-2024 til fortsat udvikling og drift af den fælles videnscenterportal. Portalen skal sikre, at erfaringer, viden, materialer mv. udviklet i regi af videnscentrene kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers lærere og elever. IBC har ansvaret for etablering og drift af portalen. IBC er desuden værtsskole for videnscenter for Databaseret service og forretningsudvikling.

Det er et vilkår for videnscentrenes godkendelse, at de benytter den fælles portal.

Læs mere om de enkelte videnscentre og deres tilbud på den fælles videnscenterportal (videnscenterportalen.dk).

Sidst opdateret: 12. juni 2020