Hop til indhold

Der er afsat 0,5 mio. kr. årligt indtil 2024 til etablering og drift af en fælles videnscenterportal. 

IBC International Business College i Kolding varetager og drifter videnscenterportalen.

Videnscenterportalen bidrager til at understøtte videnscentrenes mål og opgaver. Videnscentrene deler erfaringer, viden, konkrete materialer m.v., så det er tilgængeligt for alle erhvervsskolers lærere og elever. Portalen skal have en offentlig indgang til gavn for elever og øvrige interesserede. Samtidig skal portalen kunne benyttes gratis af videnscentre og erhvervsskoler. Det var et vilkår for videnscentrenes godkendelse, at de benytter den fælles portal.

Mål og opgaver for videnscenterportalen

Målet for videnscenterportalen er at skabe en fælles platform for undervisere og andre aktører, hvor viden og undervisningsmaterialer er tilgængelige. Platformen skal samle viden og materialer fra alle ti videnscentre og være nemt tilgængelig for undervisere og andre aktører med interesse for erhvervsuddannelserne. For Videnscenterportalen gælder følgende krav:

  • Portalen skal sikre, at erfaringer, viden, konkrete materialer m.v. udviklet i regi af videnscentre kan deles og gøres tilgængelig for alle erhvervsskolers lærere og elever.
  • Portalen skal have en offentlig indgang til gavn for elever og øvrige interesserede, der skal skabe synlighed og udbrede kendskabet til de ni videnscentre herunder de enkelte videnscentres planlagte aktiviteter, undervisningsforløb m.v. Portalen skal have en indgang for lærere med henblik på vidensdeling (deling af materialer, undervisningsforløb m.v.)
  • Portalen skal have et tidssvarende og inspirerende layout, der sikrer en gennemgående rød tråd mellem de enkelte videnscentres sider og den fælles portal som helhed.
  • Portalen skal være et dynamisk redskab, således at de enkelte videnscentre løbende kan foretage nødvendige tilpasninger, opdateringer m.v.
  • Portalen skal kunne benyttes gratis af øvrige videnscentre og erhvervsskoler.

Besøg den fælles videnscenterportal her (videnscenterportalen.dk).

Sidst opdateret: 30. maj 2023