Hop til indhold

Skolerne skal beskrive de nye undervisningsforløb i den lokale undervisningsplan (LUP).

Arbejdet med at beskrive indholdet i LUP, kan du med fordel tage udgangspunkt i en af ministeriets skabeloner. Skabelonerne angiver, hvilken struktur og hvilket niveau for beskrivelsen, som ministeriet finder dækkende for skolernes LUP.

Skabelonerne følger kravene, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 52 og 53.

Nye undervisningsforløb

De fire skabeloner indeholder anvisninger til, hvordan nye undervisningsforløb kan beskrives med udgangspunkt i:

  • fagretninger og grundfag på grundforløbets 1. del
  • det uddannelsesspecifikke fag og grund- og valgfag på grundforløbets 2. del
  • de uddannelsesspecifikke fag og grund- og valgfag på hovedforløbet.
  • det merkantile studieforberedende forløb.

Strukturen i skabelonerne

De lokale undervisningsplaner indeholder tre beskrivelsesniveauer:

  1. niveau: Generelle forhold på skolen.
  2. niveau: På grundforløbets 1. del beskriver skolen fagretning og grundfag. På grundforløbet 2.del og på hovedforløbene beskriver skolen den enkelte uddannelse.
  3. niveau: Undervisningsforløbene beskrives i de konkrete læringsaktiviteter.

LUP

Særligt om prøver og eksamen i forhold til skolens LUP

LUP skal enten indeholde eller henvise til bestemmelser omkring prøver og eksamen. Derfor kan skolen vælge at indarbejde bestemmelserne i LUP, eller skolen kan vælge at udarbejde en eksamenshåndbog, der samler alle bestemmelserne i ét dokument. En eksamenshåndbog kan være for én eller flere uddannelser eller afdelinger på skolen.

Skolens beskrivelse af prøvebestemmelser skal følge reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (retsinformation.dk).

Beskrivelserne skal indeholde:

  1. Bestemmelser om den enkelte uddannelse
  2. Bestemmelser om den enkelte prøve
  3. Et eksamensreglement.
Sidst opdateret: 5. marts 2020