Skolerne skal beskrive de nye undervisningsforløb i den lokale undervisningsplan (LUP).

Når du skal udforme LUP, kan du med fordel gøre brug af en af ministeriets skabeloner. Skabelonerne angiver, hvilken struktur og hvilket niveau for beskrivelsen, som ministeriet finder dækkende for skolernes LUP.

Skabelonerne følger kravene, som er fastsat i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser § 45 og 46.

Det skal nye forløb beskrives i forhold til

De fire skabeloner tager udgangspunkt i den eksisterende beskrivelsesform, og indeholder anvisninger til, hvordan nye undervisningsforløb skal beskrives i forhold til:

  • fagretninger og grundfag på grundforløbets 1. del
  • det uddannelsesspecifikke fag og grund- og valgfag på grundforløbets 2. del
  • de uddannelsesspecifikke fag og grund- og valgfag på hovedforløbet.

Strukturen i skabelonerne

De lokale undervisningsplaner indeholder tre beskrivelsesniveauer:

  1. niveau: Generelle forhold på skolen.
  2. niveau: På grundforløbets 1. del beskriver skolen fagretning og grundfag. På grundforløbet 2.del og på hovedforløbene beskriver skolen den enkelte uddannelse.
  3. niveau: Undervisningsforløbene beskrives i de konkrete læringsaktiviteter.

LUP og Elevplan

Skolerne kan vælge at anvende Elevplan til at beskrive skolens LUP. Ønsker skolen at skrive i den vedhæftede skabelon, kan teksten efterfølgende kopieres og sættes ind i Elevplan. Det kan i praksis foregå ved, at skolen i Elevplan opretter afsnit, som svarer til overskriftspunkterne i de nye skabeloner.

Alternativt kan skolen oprette afsnit efter eget valg, og skolen kan så skrive direkte i Elevplan under de forskellige overskrifter.

I Elevplan kan udbudte undervisningsforløb med tilhørende læringsaktiviteter knyttes til den relevante LUP.

Skolens LUP kan vises i Elevplan for en fagretning i grundforløbets 1. del, for en uddannelse i grundforløbets 2. del eller i et hovedforløb. Den lokale undervisningsplan er synlig på Elevplans offentlige sider.

Særligt om prøver og eksamen i forhold til skolens LUP

LUP skal enten indeholde eller henvise til bestemmelser omkring prøver og eksamen. Derfor kan skolen vælge at indarbejde bestemmelserne i LUP, eller skolen kan vælge at udarbejde en eksamenshåndbog, der samler alle bestemmelserne i ét dokument. En eksamenshåndbog kan være for én eller flere uddannelser eller afdelinger på skolen.

Skolens beskrivelse af prøvebestemmelser skal følge reglerne i Bekendtgørelse om prøver og eksamen i grundlæggende erhvervsrettede uddannelser (retsinfo.dk).

Beskrivelserne skal indeholde:

  1. Bestemmelser om den enkelte uddannelse
  2. Bestemmelser om den enkelte prøve
  3. Et eksamensreglement.
Sidst opdateret: 10. januar 2020