Eud-læringskonsulenternes rådgivning skal bidrage til at skabe forandringer i skolens praksis via kapacitetsunderstøttelse af og igennem skolens pædagogiske ledelse. Et rådgivningsforløb er målrettet medarbejdere i den pædagogiske ledelse og samarbejdet med skolens lærere og øvrige relevante medarbejdere på skolen. I rådgivningsforløbene samarbejder læringskonsulenter og skoler forandringsteoretisk med afsæt i forskningsbaseret viden og lovende praksis.

Et rådgivningsforløb kan vare op til et år, afhængig af skolens udfordringer og forløbets karakter. Rådgivningsforløbet består af en struktureret analyse af skolens nuværende situation med efterfølgende målsætning og udarbejdelse af en forandringsmodel. Forløbet indeholder gennemførelse af forandringen ud fra modellen samt planer for efterfølgende forankring.
Læringskonsulenterne rådgiver skolen gennem hele forløbet og forventes at være i kontakt med skolen ca. en gang om måneden. Der er altid to læringskonsulenter tilknyttet et rådgivningsforløb.

Rådgivningsforløbene tager udgangspunkt i ét af de frie klare mål og kan indeholde følgende temaer:

  • Styrkelse af søgning fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne
  • Styrkelse af praktikpladsindsatser og overgang fra grundforløb til hovedforløb
  • Styrkelse af kvalitet i undervisningen
  • Øget fastholdelse af elever i uddannelsen.

Læringskonsulenterne kontakter de skoler, som har mulighed for at indgå i et intensivt rådgivningsforløb. Skoler, der er i tilsyn, kan desuden blive pålagt et rådgivningsforløb med læringskonsulenterne.

    Sidst opdateret: 10. januar 2020