Læringskonsulenterne kan bidrage med inspiration og viden om virkningsfulde indsatser for at opnå de fire klare mål. Denne viden stilles til rådighed for alle skoler og kan findes på emu.dk eller ved at kontakte læringskonsulenterne. Desuden bidrager læringskonsulenterne til at sprede lovende praksis fra skole til skole.

Læringskonsulenterne er fuldtids- eller deltidsansatte. Alle læringskonsulenter har erfaringer fra erhvervsskolesektoren, og de deltidsansatte læringskonsulenter arbejder i sektoren ved siden af arbejdet i ministeriet. Alle læringskonsulenter kan facilitere udviklingsprocesser.

Læringskonsulenterne har desuden:

  • erfaringer med pædagogisk ledelse eller skoleledelse, teamledelse, skoleudvikling, undervisning, kvalitetsarbejde og projektledelse
  • arbejdet inden for tekniske skoler, handelsskoler og sosu-skoler med pædagogisk og didaktisk undervisningsplanlægning, vejledning og overgang fra grundskolen, praktikområdet, undervisningsmiljø mm.
Sidst opdateret: 10. januar 2020