Hop til indhold

Læringskonsulenterne er fuldtids- eller deltidsansatte. Alle læringskonsulenter har erfaringer fra erhvervsskolesektoren. De deltidsansatte læringskonsulenter arbejder i sektoren ved siden af arbejdet i ministeriet.

Læringskonsulenterne har:

 • Erfaring med pædagogisk ledelse eller skoleledelse, teamledelse, skoleudvikling, undervisning, kvalitetsarbejde og projektledelse.
 • Arbejdet på en erhvervsskole med pædagogisk og didaktisk undervisningsplanlægning, vejledning og overgang fra grundskolen, lærepladsområdet, undervisningsmiljø og elevtrivsel mm. 
 • Læringskonsulenterne bidrager med inspiration og forskningsbaseret viden om virkningsfulde indsatser i forhold til at opnå de fire klare mål og implementering af politiske initiativer. Denne viden stilles til rådighed for alle skoler og kan findes på emu.dk eller ved at kontakte læringskonsulenterne. 

De fire klare mål

 • Læringskonsulenternes arbejde understøtter kvalitetsudvikling og kapacitetsopbygningen på erhvervsskolerne i forhold til at opnå trepartsaftalen og reformens fire klare mål: 
 • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse og sikres en læreplads
 • Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Tilliden til trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 

Læringskonsulenternes arbejde med de fire klare mål 

 • Læringskonsulenterne understøtter erhvervsskolernes arbejde gennem:
 • Rådgivningsforløb for skoler screenet i det risikobaserede tilsyn. Forløbene er tilpasset skolernes konkrete udfordringer. 
 • Udbredelse af initiativer med afsæt i EUD-aftalen 
 • Temadage, workshops og webinarer om reformrelevante emner og forskningsbaseret viden.
 • Facilitering af netværk.

Samarbejde mellem læringskonsulenterne og erhvervsskolerne 

Læringskonsulenternes rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte skoles udfordringer. Der er særligt fokus på de erhvervsskoler, der har størst udfordringer i forhold til de fire klare mål og fra 2022 desuden også særskilt på lærepladsarbejdet.

Læringskonsulenterne støtter skolerne i arbejdet med:

 • Styrkelse af søgning fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne
 • Styrkelse af praktikpladsindsatser og overgang fra grundforløb til hovedforløb
 • Styrkelse af kvalitet i undervisningen
 • Øget fastholdelse af elever i uddannelsen
Sidst opdateret: 30. januar 2024