Hop til indhold

Læringskonsulenterne er fuldtids- eller deltidsansatte. Alle læringskonsulenter har erfaringer fra erhvervsskolesektoren, og de deltidsansatte læringskonsulenter arbejder i sektoren ved siden af arbejdet i ministeriet. Alle læringskonsulenter kan facilitere udviklingsprocesser.

Læringskonsulenterne har desuden:

 • Erfaring med pædagogisk ledelse eller skoleledelse, teamledelse, skoleudvikling, undervisning, kvalitetsarbejde og projektledelse
 • Arbejdet på en erhvervsskole med pædagogisk og didaktisk undervisningsplanlægning, vejledning og overgang fra grundskolen, praktikområdet, undervisningsmiljø mm.

Læringskonsulenterne bidrager med inspiration og forskningsbaseret viden om virkningsfulde indsatser for at opnå de fire klare mål. Denne viden stilles til rådighed for alle skoler og kan findes på emu.dk eller ved at kontakte læringskonsulenterne. Desuden bidrager læringskonsulenterne til at sprede lovende praksis mellem skolerne.

De fire klare mål

Læringskonsulenternes arbejde understøtter kvalitetsudvikling og kapacitetsopbygningen på erhvervsskolerne i forhold til at opnå trepartsaftalen og reformens fire klare mål:

 • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse
 • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse
 • Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
 • Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes 

Læringskonsulenternes arbejde med de fire klare mål

Læringskonsulenterne understøtter erhvervsskolernes arbejde gennem:

 • Længerevarende rådgivningsforløb til udfordrede skoler
 • Udbredelse af initiativer med afsæt i eud-aftalen og finansloven
 • Temadage, workshops og webinarer om reformrelevante emner og forskningsbaseret viden
 • Facilitering af netværk

Samarbejde mellem læringskonsulenterne og erhvervsskolerne 

Læringskonsulenternes rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte skoles udfordringer. Der er særligt fokus på de erhvervsskoler, der har størst udfordringer i forhold til de fire klare mål.

Læringskonsulenterne støtter skolerne i arbejdet med:

 • Styrkelse af søgning fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne
 • Styrkelse af praktikpladsindsatser og overgang fra grundforløb til hovedforløb
 • Styrkelse af kvalitet i undervisningen
 • Øget fastholdelse af elever i uddannelsen
Sidst opdateret: 25. maj 2021