Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelsesområdet opretter netværk med udgangspunkt i emner, som er drøftet på temadagene. Efter temadagen kan deltagerne tilmelde sig netværkene.

Netværkene har til formål at 

  • understøtte skoler, der har udfordringer med rådgivningstemaerne
  • fremme erfaringsudveksling og viden om virkningsfulde indsatser.

Netværkene tilbydes til skoler, der deltager i en temadag og som

  • oplever at være udfordret i forhold temaet
  • ønsker om at få mere viden
  • ønsker at få konkret sparring og rådgivning.

Netværkene sammensættes af skoler, som har fokus på de samme udfordringer indenfor det aktuelle emne. Læringskonsulenterne faciliterer netværkene på 2-4 møder, herefter afgør netværkene selv, om de vil fortsætte.

Sidst opdateret: 21. januar 2019