Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelsesområdet opretter netværk med udgangspunkt i emner, som er drøftet på temadage. Efter en temadage kan alle skoler tilmelde sig de udbudte netværk. Se på EMU's hjemmeside eller kontakt teamleder Lise Ebdrup for viden om aktuelle netværk.

Netværkene har til formål, at 

  • understøtte skoler, der har udfordringer i arbejdet med de fire mål.
  • fremme erfaringsudveksling og viden om virkningsfulde indsatser.

Netværkene tilbydes til skoler, der deltager i en temadag og som

  • oplever at være udfordret i forhold temaet.
  • ønsker om at få mere viden.
  • ønsker at få konkret sparring og rådgivning.

Netværkene sammensættes af skoler, som har fokus på de samme udfordringer inden for det aktuelle emne. Læringskonsulenterne faciliterer netværkene på 2-4 møder, herefter afgør netværkene selv, om de vil fortsætte.

Hvis du er interesseret i deltagelse i et netværk, er du velkommen til at kontakte teamleder Lise Ebdrup.

Netværk for praktikansvarlige

I oktober 2019 mødtes eud-læringskonsulenternes praktiknetværk for sjette gang. Denne gang var der fokus på, hvilke elever vi kan rumme i vores praktikcentre.

Du kan læse mere om mødet i netværket for praktikansvarlige (pdf). 

Sidst opdateret: 10. januar 2020