Hop til indhold

Læringskonsulenterne på erhvervsuddannelsesområdet vurderer løbende, i dialog med sektoren, hvilke tematiske netværk, der er relevante at etablere, som et blandt flere brede formidlingstilbud, til interesserede erhvervsskoler. 

På nuværende tidspunkt faciliterer læringskonsulenterne et netværk for læreplads– og virksomhedskonsulenter på erhvervsskolerne.

Netværket henvender sig til medarbejdere på erhvervsskolerne, der både arbejder med, samt støtter, elevernes lærepladssøgning. 

Der holdes mellem tre og fire netværksmøder årligt, hvor aktuelle og relevante emner drøftes.  Møderne afholdes fysisk på en erhvervsskole, men af og til også virtuelt. 

Er du interesseret i at deltage i netværket, er du velkommen til at kontakte Sara Lindhardt. Se kontaktoplysninger.

Sidst opdateret: 9. maj 2023