Læringskonsulenterne understøtter erhvervsskolernes arbejde gennem:

 • Længerevarende intensive rådgivningsforløb til udfordrede skoler
 • Temadage om reformrelevante emner
 • Facilitering af netværk
 • Udbredelse af viden med udspring i eud-aftalen og finansloven

Styrker arbejdet med fire mål

Læringskonsulenternes rådgivning skal styrke kapacitetsopbygningen på erhvervsskolerne i forhold til opnåelse af trepartsaftalen og reformens fire klare mål:

 • Flere elever skal vælge en erhvervsuddannelse direkte efter 9. eller 10. klasse.
 • Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse.
 • Erhvervsuddannelserne skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.
 • Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes.

Samarbejdet mellem skolerne og læringskonsulenterne

Læringskonsulenternes rådgivning tager udgangspunkt i den enkelte skoles udfordringer. Der er særligt fokus på de skoler, der har størst udfordringer i forhold til de fire mål.

Læringskonsulenterne støtter skolerne i arbejdet med:

 • Styrkelse af søgning fra 9. og 10. klasse til erhvervsuddannelserne
 • Styrkelse af praktikpladsindsatser og overgang fra grundforløb til hovedforløb
 • Styrkelse af kvalitet i undervisningen
 • Øget fastholdelse af elever i uddannelsen.
Sidst opdateret: 29. november 2019