Hop til indhold

Som fortsættelse af rækken af virtuelle møder om Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar, samt Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige område, inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK) denne gang til et virtuelt inspirationsmøde. Mødet har fokus på Lærepladsen.dk.

Formålet med mødet er at inspirere erhvervsskoler og faglige udvalg i brugen af Lærepladsen.dk i arbejdet med implementering af aftalerne

”Lærepladsen.dk” ved STIL   

Kort før årsskiftet lancerede STIL i Lærepladsen.dk en ny opgørelse med dagsaktuelle tal for elever i GF2, som endnu ikke har indgået aftale om læreplads (uddannelsesaftale eller PiU). Opgørelsen giver skolen et værktøj til løbende at følge skolens implementering af trepartsaftalens mål om at indgå aftale før afslutningen af andet grundforløb.

På dette informationsmøde gennemgår STIL mulighederne med den nye opgørelse og skolens elevoversigt. Der bliver rig mulighed for at få besvaret spørgsmål. Sidst opdateret: 20. marts 2024