Hop til indhold

Begge møder har identisk indhold. 

  • Tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 10.00 – 12.00 (den sidste halve time om det offentlige område)
  • Torsdag den 14. oktober 2021 kl. 12.30 -14.30 (den sidste halve time om det offentlige område)                     

Som fortsættelse af forsommerens virtuelle møder om trepartsaftalen om flere lærepladser og entydigt ansvar, samt trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige område, inviterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet /STUK) igen ansatte på erhvervsskoler, som beskæftiger sig med det lærepladsopsøgende arbejde, til virtuelle informationsmøder. Formålet er at understøtte erhvervsskolerne i arbejdet med at implementere aftalerne og sikre, at indholdet i trepartsaftalerne er kendt af erhvervsskolerne, herunder de fremtidige forventninger til skolernes indsats samt at give skolerne lejlighed til at få svar på spørgsmål til aftalerne.

På møderne samler STUK op på, hvad der er sket siden foråret, herunder de kommende lov- og bekendtgørelsesændringer. Vi vil også give en status på måltal, tilsyn, samt en status på de midler, som de faglige udvalg har ansvar for, og som skal anvendes til at styrke det lærepladsopsøgende arbejde og skaffe flere lærepladser. Der vil også være en særskilt del om trepartsaftalen på det offentlige område, som interesserede kan blive til.

Der er tilmeldingsfrist torsdag den 7. oktober kl. 16.00. Det vil være muligt at stille spørgsmål ved tilmelding, som vi vil besvare på møderne eller skriftligt.

Kontakt:

Lene.Smith@stukuvm.dk +45 33 92 51 69 eller Jens.Mariager@stukuvm.dk +45 20 17 05 63

Med venlig hilsen

LæringskonsulenterneTilmelding via Conferencemanager

Sidst opdateret: 25. januar 2023