Hop til indhold

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet vil på et virtuelt møde give skolerne en teknisk gennemgang af de forventede ændrede bekendtgørelsesregler om lokal dimensionering af uddannelser, skolers lærepladsopsøgende virksomhed, begrænsninger i brugen af korte uddannelsesaftaler m.v. 

Der vil på mødet være mulighed for undervejs at få svar på afklarende spørgsmål stillet i chat-funktionen.

Formålet med mødet er at understøtte erhvervsskolernes arbejde med at implementere aftalerne og at sikre, at de ændrede bekendtgørelsesregler er kendt af erhvervsskolerne. Mødet er en opfølgning på informationsmøderne med skolerne, som blev afholdt i uge 41.

Bekendtgørelsen er udsendt i offentlig høring med frist den 12. november 2021. Høringsmaterialet, herunder bekendtgørelsesudkast, findes nederst på ministeriets hjemmeside om hovedinitiativer i trepartsaftalen.

Der er tilmeldingsfrist torsdag den 7. oktober kl. 16.00. Det vil være muligt at stille spørgsmål ved tilmelding, som vi vil besvare på møderne eller skriftligt.

Kontakt: Lene.Smith@stukuvm.dk +45 33 92 51 69

Med venlig hilsen
LæringskonsulenterneSidst opdateret: 19. marts 2024