Hop til indhold

Eud læringskonsulenterne og Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer ledere og medarbejdere på erhvervsskoler, som beskæftiger sig med lærepladsopsøgende arbejde til en række virtuelle informations- og sparringsmøder for at understøtte erhvervsskolerne i arbejdet med at implementere aftalerne.

Formålet er at formidle aftalernes intentioner, informere om udrulningen af aftalerne samt at give skolerne lejlighed til at få svar på spørgsmål til aftalerne.

Der er tilmeldingsfrist onsdag den 10. marts klokken 11. Det vil være muligt at stille spørgsmål ved tilmelding, som vi vil besvare på møderne eller skriftligt.

Læs mere om initiativerne på ministeriets hjemmeside

Kontakt

Louise.Houbak@stukuvm.dk, tlf: +45 24 67 43 58
eller Lene.Smith@stukuvm.dk, tlf: +45 33 92 51 69.Tilmelding via conferencemanager

Sidst opdateret: 20. maj 2021