Hop til indhold

Udskydelse af virtuelle møder

De virtuelle møder om trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar samt trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige område er desværre udskudt, da offentliggørelsen af måltal er blevet forsinket. Vi inviterer til nye informationsmøder ligeså snart, det er muligt. I mellemtiden henviser vi til ministeriets hjemmeside om trepartsaftalen.  

Eud læringskonsulenterne og Kontor for Erhvervsuddannelser og Forberedende Grunduddannelse i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer ledere og medarbejdere på erhvervsskoler, som beskæftiger sig med lærepladsopsøgende arbejde til en række virtuelle informations- og sparringsmøder for at understøtte erhvervsskolerne i arbejdet med at implementere aftalerne.

Formålet er at formidle aftalernes intentioner, informere om udrulningen af aftalerne samt at give skolerne lejlighed til at få svar på spørgsmål til aftalerne.

Der er tilmeldingsfrist onsdag den 10. marts klokken 11. Det vil være muligt at stille spørgsmål ved tilmelding, som vi vil besvare på møderne eller skriftligt.

Læs mere om initiativerne på ministeriets hjemmeside

Kontakt

Louise.Houbak@stukuvm.dk, tlf: +45 24 67 43 58
eller Lene.Smith@stukuvm.dk, tlf: +45 33 92 51 69.Tilmelding via conferencemanager

Sidst opdateret: 10. marts 2021