Hop til indhold

Unge, der er i risiko for at blive udsat for negativ social kontrol, har brug for den rette støtte og hjælp til at opnå et liv med personlig frihed og selvbestemmelse. Negativ social kontrol handler om styring, kontrol eller sanktioner, der i væsentlig grad hæmmer eller begrænser den enkeltes livsudfoldelse, adfærd, valg og rettigheder. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet inviterer til webinar med det formål at understøtte ledere og undervisere på ungdomsuddannelserne i arbejdet med at klæde de unge tilstrækkeligt på til at stå stærkere, hvis nogen forsøger at kontrollere dem.

Indhold på webinaret

  • Oplæg ved Styrelsen for Undervisning og Kvalitet om skolernes rolle vedrørende forebyggelse af negativ social kontrol
  • Oplæg ved Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og deres anbefalinger til arbejdet med at forebygge og håndtere negativ social kontrol
  • Dialog mellem unge der har oplevet negativ social kontrol og deres anbefalinger til skolerne
  • Praksiseksempler fra ungdomsuddannelser og deres arbejde med at sætte forebyggelse af negativ social kontrol på dagsordenen
 

Bodil.Forchhammer@stukuvm.dk

Tilmeld dig arrangementet

Sidst opdateret: 22. februar 2021