Handlingsplanerne for øget gennemførelse skal understøtte den enkelte skoles arbejde med at opfylde erhvervsuddannelsesreformens (pdf) fire klare mål, sikre flere elever en praktikplads og implementere det fælles pædagogiske og didaktiske grundlag.  

Handlingsplanerne er et redskab for den enkelte skole i det lokale kvalitetsarbejde og skal hjælpe med at identificere udfordringer, igangsætte indsatser og opstille mål.

Proces for arbejdet med handlingsplaner

Arbejdet med handlingsplanerne indgår som en del af skolernes lokale strategi- og budgetarbejde.

Ministeriet offentliggør hvert år ultimo september de data i Datavarehuset, som skal indgå i handlingsplanerne.

Handlingsplanerne skal være godkendt af skolernes bestyrelser og være tilgængelige på skolernes hjemmesider senest 1. februar hvert år.

Sidst opdateret: 13. juli 2018