Hop til indhold

Ministeriet gennemfører fra 1. august 2019 til 31. december 2022 forsøg, der giver 12 erhvervsskoler i tyndt befolkede områder mulighed for at optage elever på en kostafdeling på en uddannelse, som eleven kunne have søgt om optagelse på inden for 5 kvarters transportafstand fra egen bopæl.

Eksempel

Den unge ønsker at begynde på en uddannelse, som udbydes i byen. Den unge har derfor under 5 kvarters transporttid med offentlig transport mellem bopæl og uddannelse og opfylder derfor ikke afstandskriteriet til at kunne optages på en kostafdeling med tilskud.

Med forsøget kan den unge vælge at begynde på uddannelsen på en uddannelsesafdeling, der ligger i et tyndt befolket område. Den unge optages som elev på skolens kostafdeling efter samme regler, som gælder for elever, der har mere end 5 kvarters transporttid til nærmeste uddannelsestilbud.

Forsøget skal understøtte flere uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder og skabe en større mobilitet for eksempel blandt de unge. Det skal blandt andet ske ved at have pædagogisk opmærksomhed på at skabe velfungerende sociale tilbud til elever, der tager på kostafdeling langt fra deres egne hjem.

Skolerne, der er med i forsøget, skal informere bredt om uddannelsestilbuddet, og andre skoler understøtter forsøget ved at formidle informationen til relevante unge og eventuelt deres forældre samt samarbejdspartnere, for eksempel kommuner, i skolens geografiske område.

Retningslinjerne for forsøget er ens for alle deltagende skoler og kan som eksempel ses i godkendelsesbrevet til CELF. Alle deltagende skoler kan ses i boksen nedenfor. Skolerne deltager med de undervisningsafdelinger, som kan ses i "Oversigt over forsøgsskoler og kontaktpersoner" (docx).

Vær opmærksom på, at en godkendt skole kan have afdelinger, som ikke er omfattet af forsøget.

Oversigt over skoler godkendt til forsøget:

 • CELF
 • Erhvervsskolerne Aars
 • EUC Nord
 • EUC Nordvest
 • EUC Nordvestsjælland
 • EUC Sjælland
 • EUC Syd
 • Roskilde Tekniske Skole
 • Skive College
 • Struer Statsgymnasium
 • UddannelsesCenter Ringkøbing Skjern
 • Viden Djurs

Forsøget er et initiativ i ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”, indgået den 22. november 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, og Socialistisk Folkeparti.

Sidst opdateret: 4. marts 2024