Hop til indhold

Ministeriet gennemfører i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2024 forsøg, der giver udbydere af erhvervsuddannelse mulighed for at tilrettelægge grundforløbets 2. del (GF2) på særlige vilkår for elever og lærlinge med funktionsnedsættelse eller tilsvarende svære vanskeligheder. Varigheden af GF2 vil herved kunne udstrækkes med op til 50 pct. 

Samtidig får institutionerne mulighed for at oprette særskilte hold for elever og lærlinge, der gennemfører GF2 på særlige vilkår. 

Det vil være frivilligt for såvel institutionerne, som elever og lærlinge, at deltage i forsøget. Af hensyn til målgruppen og erfaringsopsamlingen af ordningen, følger det dog af reglerne om forsøget, at institutionerne så vidt muligt skal deltage i forsøget. Institutionerne opfordres på den baggrund til at deltage i forsøget.

Regler om forsøget er fastsat i bekendtgørelse nr. 2405 af 10. december 2021 om forsøg med udstrakte grundforløb for visse elever og lærlinge på erhvervsuddannelser: Bekendtgørelse om forsøg med udstrakte grundforløb for visse elever og lærlinge på erhvervsuddannelser (retsinformation.dk) 

Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftalen om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser, som regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialist Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Alternativet indgik den 10. maj 2021.

Tilskudsadministration ved forsøget

Til brug for opgørelse af tilskudsberettiget aktivitet ved forsøget er der indført fem nye tilskudsmærker, jf. nedenstående oversigt:

TILSKUDSMÆRKE
BETEGNELSE
SVARER TIL 
UGUND Alm. undervis., forsøg med udstrakte grundforløb
 UNDER
UGFÆR Færdiggørelses, forsøg med udstrakte grundforløb
 FÆRTA
UGUNM
UNTAX + merk, forsøg med udstrakte grundforløb
 UNMER
 UGFJF
 Fjern, fuldtid, forsøg med udstrakte grundforløb
 FJFUL
 UGMER
 UNTAX merk, FJ, forsøg med udstrakte grundforløb
 MERFJ

Der tælles og udløses tilskud, som de kendte tilskudsmærker i kolonnen ’SVARER TIL’.

Brugen af de nye tilskudsmærker begrænses til forsøgsperioden (1. januar 2022 – 31. december 2024) og 9 måneder til eventuelt afløb. De nye tilskudsmærker vedrører grundforløbets 2. del, og de påføres af alle uddannelser, der ikke er i afløb.

Sidst opdateret: 14. maj 2024