Hop til indhold

Børne- og Undervisningsministeriet gennemfører i perioden 1. august 2022 til 31. juli 2025 forsøg, der giver udbydere af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser mulighed for at udstrække varigheden af ungdomsuddannelse for unge, som er anbragt uden for hjemmet.

Forsøget gennemføres som led i udmøntning af Aftalen om at styrke undervisningen for anbragte unge og udsatte børn og unge, som regeringen, Enhedslisten, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Alternativet, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance, Dansk Folkeparti, Frie Grønne og Kristendemokraterne indgik den 16. marts 2022.

Formålet med forsøget er at forbedre muligheden for, at elever og lærlinge der er anbragt uden for hjemmet kan gennemføre en erhvervsuddannelse eller gymnasial uddannelse, når de på grund af eksempelvis psykiske eller sociale problemer forventes at have vanskeligt ved at gennemføre en ungdomsuddannelse med samme tidsmæssige længde som andre unge.

Det er frivilligt for såvel institutionerne, som elever og lærlinge, at deltage i forsøget. 

Regler om forsøget er fastsat i bekendtgørelse nr. 1075 af 29. juni 2022 om forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet: Bekendtgørelse om forsøg med udstrakt varighed af erhvervsuddannelser og gymnasiale uddannelser for unge, som er anbragt uden for hjemmet (retsinformation.dk)

Sidst opdateret: 28. juni 2023