Forsøg gennemføres af udbydere af erhvervsuddannelser, der er godkendt til at udbyde grundforløbets 1. del. 

Forsøgene er besluttet i aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen og gennemføres efter indstilling fra Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser.

Du kan læse mere om forsøget i udmeldingen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet her:

Desuden har styrelsen udsendt følgende ændring til udmelding af forsøget, herunder fordeling af kvoter og forskud. Det gældende kvoter og forskud fremgår af ”Kvoter og forskud, version 6. februar 2018.

Forsøget blev i september 2018 forlænget til også at omfatte 2019 (pdf)

Forsøget er også omtalt i denne nyhed på ministeriets hjemmeside.

 
Sidst opdateret: 21. januar 2019