Hop til indhold

Der blev i februar 2018 godkendt 52 forsøg, fordelt på 30 skoler. Forsøgene gennemføres inden for fire temaer, som den tidligere undervisningsminister har valgt med input fra en sparringsgruppe med stort kendskab til erhvervsuddannelsesområdet:

  1. Større fleksibilitet i forhold til oplæring
  2. Forsøg med uddannelsernes struktur og studiemiljø 
  3. Forsøg med skolehjem 
  4. Forsøg med eux 

Det har også været muligt at søge om forsøg, som ligger ud over temaerne . Det afgørende har været, at forsøgene ikke medfører statslige merudgifter, alene kræver fravigelse af erhvervsuddannelsesregler og ligger inden for intentionerne i erhvervsuddannelsesreformen fra 2015.

Forsøgene kan maksimum vare tre år og skal senest være afsluttet den 31. juli 2021. Forsøgene evalueres af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). I oktober 2019 offentliggjorde ministeriet EVAs midtvejsevaluering.

Sidst opdateret: 28. juni 2023