Hop til indhold

Kostophold på erhvervsskoler i tyndt befolkede områder

Ministeriet gennemfører i perioden 2019 – 2022 forsøg, der skal understøtte flere uddannelsestilbud i tyndt befolkede områder og skabe større mobilitet blandt de unge. Forsøget giver skoler i tyndt befolkede områder mulighed for at optage elever på skolehjem, som kunne have søgt uddannelse tættere på egen bopæl.

Forsøgene er et initiativ i ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden” indgået den 22. november 2018 mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Oprettelse af grundforløbsafdelinger (satellitter)

Ministeriet har i 2. halvår 2017 godkendt forsøg med oprettelse af fire grundforløbsafdelinger (satellitafdelinger) i områder med svag uddannelsesdækning.

Forsøgene indgår i ”Aftale om vækst og udvikling i hele Danmark” indgået den 9. februar 2016 mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative Folkeparti. Forsøgene evalueres af EVA.

Sidst opdateret: 14. maj 2024