Flere steder i landet er der gode erfaringer med at danne fælles campusmiljøer omkring erhvervsuddannelser og gymnasier. Det muliggør, at uddannelserne kan trække på fælles aktiviteter og etablere fælles faglige miljøer. Samtidig øger campusmiljøer uddannelsernes appel til de unge.

Evaluering af campusdannelser

Ministeriet arbejder med at evaluere og udveksle erfaringer omkring dannelsen af campusmiljøer, så fordelene ved miljøerne kan udnyttes og styrkes bedst muligt. Evalueringen forventes færdiggjort i sommeren 2015.

Fordele

Der er en række gode erfaringer med etablering af campusmiljøer på flere typer af ungdomsuddannelser – og i nogle tilfælde 10. klasser.

Fordelene ved campusdannelse er blandt andet:

  • Større uddannelsesmiljøer og bedre faciliteter kan gøre det nemmere for uddannelsesinstitutionerne at appellere til og fastholde unge
  • Bedre muligheder for at øge fagudbuddet ved samarbejde på tværs af institutionerne
  • Stærkere og bredere faglige miljøer for både elever og lærere
  • Bedre muligheder for at hjælpe frafaldstruede elever, der skal skifte uddannelse, idet de kan bevare de sociale netværk
  • Bedre muligheder for at lette overgangen fra 10. klasse til ungdomsuddannelser.

 

Sidst opdateret: 10. januar 2020