Hop til indhold

Fra 1. januar 2020 kan kommende erhvervsuddannelseselever og virksomheder indgå et praktikpladstilsagn. Det er et nyt elektronisk værktøj, der giver virksomheder og kommende erhvervsuddannelseselever mulighed for at komme tidligere i dialog med hinanden, så de kan bevare kontakten, hvis begge senere viser interesse for at indgå en uddannelsesaftale.

Elever kan allerede i grundskolen indgå et praktikpladstilsagn med en virksomhed, eller elever på erhvervsuddannelsernes grundforløb kan indgå et praktikpladstilsagn. Eleverne i grundskolen vil blive vejledt om praktikpladstilsagnet som del af vejledningsindsatsen, for eksempel når en grundskoleelev skal i erhvervspraktik eller har anden kontakt med en virksomhed.

Frivilligt værktøj

Et praktikpladstilsagn er et frivilligt værktøj, der hverken binder virksomheden eller eleven til senere at indgå en uddannelsesaftale, da virksomheder og elever frit kan afbryde kontakten.

Det er ikke juridisk bindende og må ikke forveksles med en ansættelse i form af en uddannelsesaftale eller en ansøgning til en erhvervsuddannelse. Det friholder ligeledes ikke offentlige virksomheder fra forpligtelsen til at slå offentlige stillinger op.

Hvor indgås aftalen?

Et praktikpladstilsagn indgås digitalt på praktikpladsen.dk, hvor det er eleven og virksomhedens ansvar at oprette, godkende eller ophæve et praktikpladstilsagn.

Eleverne og virksomhederne har adgang til at indgå praktikpladstilsagn på praktikpladsen.dk, når de er logget ind. Begge parter vil løbende modtage en elektronisk påmindelse, som hjælper dem med at bevare kontakten.

Sidst opdateret: 23. juni 2020