PIU står for praktik i udlandet. Ordningen giver mulighed for, at praktikopholdet kan blive godkendt som en del af den danske uddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven (eller den danske arbejdsgiver).

PIU-ordningen er et program for alle elever på erhvervsuddannelser. Og PIU-opholdet kan finde sted overalt i verden.

Det er dog ikke muligt at indgå en uddannelsesaftale direkte med en udenlandsk virksomhed, fordi erhvervsuddannelsesloven, som regulerer erhvervsuddannelserne, kun gælder i Danmark.

To muligheder for praktik i udlandet

Der er to muligheder for at komme i praktik i udlandet efter bestået grundforløb:

  • Eleven kan blive udsendt af den virksomhed, som han/hun har en uddannelsesaftale med i Danmark,
  • Eleven kan blive ansat direkte af en udenlandsk virksomhed i lønnet beskæftigelse med uddannelse for øje. Det er ikke en uddannelsesaftale. Skolen skal efterfølgende afgøre om betingelserne i lovens § 5 c, stk. 2, for optagelse i en skoleperiode i hovedforløbet er opfyldt.

Det faglige udvalg kan ikke godkende praktikvirksomheder i udlandet, og det kan skolen heller ikke.

PIU-koordinatorer på skolerne rådgiver

PIU-koordinatorer på erhvervs-, landbrugs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og varetager arbejdet med at sende eleverne af sted.

Uddannelses- og Forskningsministeriet administrerer

Det er Uddannelses- og Forskningsministeriet, som administrerer ordningen.

Læs mere om praktik i udlandet (ufm.dk).

Spørgsmål og svar

Praktik i udlandet (PIU)

Hvad sker der, når jeg kommer hjem fra udlandet?

Elever, der er udstationeret af deres danske praktiksted, vender tilbage til praktikstedet og fortsætter uddannelsen, hvor udlandsopholdet sluttede.

Elever, der har gennemført forudgående skoleperioder, herunder grundforløbet, kan optages i den næste skoleperiode, såfremt eleven har været i lønnet beskæftigelse af passende varighed og med uddannelsesformål inden for arbejdsområder og funktioner, som indgår i praktikuddannelsen i erhvervsuddannelsen, i udlandet, jf. lovens § 5 c, stk. 2. Det faglige udvalg skal underrettes af skolen om optagelsen.

Kan praktisk erfaring erhvervet ved lønnet beskæftigelse i udlandet udgøre det for en kort uddannelsesaftale?

Nej, lønnet beskæftigelse af passende varighed med uddannelse for øje i udlandet kan ikke gøre det ud for en kort uddannelsesaftale, men det kan eventuelt indgå som en del af praktikken i det samlede uddannelsesforløb.

Eleven kan ikke optages il skolepraktik på baggrund af en lønnet beskæftigelse i udlandet, medmindre eleven efter opholdet i udlandet har været i en (kort) uddannelsesaftale i Danmark.

Elever, der allerede er optaget i skolepraktik, kan i samarbejde med praktikcenteret tilrettelægge en lønnet beskæftigelse med uddannelse for øje, hvor eleven har mulighed for at fortsætte i skolepraktik efter forløbets afslutning.

Uddannelsesaftaler i henhold til erhvervsuddannelsesloven, herunder korte uddannelsesaftaler, kan kun indgås i Danmark.

Hvis en dansk virksomhed indgår en kort uddannelsesaftale med en elev, kan en del af eller hele praktiktiden godt foregå ved udstationering i en udenlandsk virksomhed. Dette sker ved aftale mellem virksomhederne og på den danske virksomheds ansvar.

Sidst opdateret: 13. juli 2018