Praktikuddannelsen foregår på en eller flere virksomheder, der er godkendt af det faglige udvalg. På www.praktikpladsen.dk kan du finde en oversigt over alle godkendte praktikpladser.

Praktikuddannelsen sker på grundlag af en uddannelsesaftale mellem dig og virksomheden/virksomhederne.

Læs om uddannelsesaftaler

Find formularer til uddannelsesaftaler

Skolen og det faglige udvalg skal være opsøgende

Skolen har pligt til at udføre opsøgende arbejde for at finde egnede praktikpladser. Det opsøgende arbejde kan være forankret i et praktikcenter eller på skolen. Det faglige udvalg skal også udføre opsøgende arbejde.

Opgave- og ansvarsfordelingen i det praktikpladsopsøgende arbejde fremgår af en vejledning: Ansvars- og opgavefordeling i det praktikpladsopsøgende arbejde (pdf)

Virksomheden sammensætter praktikforløb

Det er praktikvirksomhedens ansvar at sammensætte et praktikforløb, som sammen med skoleundervisningen fører frem til, at du kan nå uddannelsens mål. Kompetencen vedr. praktikdelen i erhvervsuddannelserne ligger i det faglige udvalg.

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale

Hvis du ikke kan få en uddannelsesaftale med en virksomhed, kan du gennemføre praktikuddannelsen i skolepraktik i et praktikcenter. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om under afsnittet om Skolepraktik og uddannelsesgaranti.

To erhvervsuddannelser uden praktik

Der er to erhvervsuddannelser, der er skolebaserede, og som derfor gennemføres uden praktik. Det er uddannelsen til byggemontagetekniker og uddannelsen til web-integrator.

Særligt for elever på gammel ordning

Hvis du er begyndt på din uddannelse før 1. august 2015, kan reglerne være anderledes end beskrevet her på siden. Kontakt din skole, hvis du er i tvivl.

Bekendtgørelser og vejledninger for elever på gammel ordning

Spørgsmål og svar om ordninger før august 2015

Sidst opdateret: 10. januar 2020