Hop til indhold

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale, der skal hjælpe virksomhederne og sikre, at elever på erhvervsuddannelserne kan færdiggøre deres uddannelse på trods af Corona-krisen ved blandt andet at give mulighed for bedre adgang til skolepraktik.

Optagelse af elever på ekstraordinær skolepraktik senest den 31. december 2020

Efter aftalen kunne institutionerne ekstraordinært optage elever i skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen var skolepraktik i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020. Elever, der har påbegyndt ekstraordinær skolepraktik senest den 31. december 2020, får nu mulighed for at fortsætte i ekstraordinær skolepraktik, indtil de får en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen. Reglerne er udarbejdet i en ændringsbekendtgørelse til ”bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelserne”. Se reglen om optagelse af elever senest den 31. december 2020 (retsinformation.dk)

STUK sendte brev ud til alle skoler med retningslinjer den 14. december 2020 (pdf)

Optagelse af elever på ekstraordinær skolepraktik i perioden fra 1. januar til 1. marts 2021

Optagelsesperioden til ekstraordinær skolepraktik er nu blevet forlænget i 2021 på de uddannelser, hvor der før den 31. december 2020 var oprettet ekstraordinær skolepraktik.

Det betyder, at elever, der i perioden 1. januar til 1. marts 2021 optages til ekstraordinær skolepraktik efter et afsluttet grundforløb, kan fortsætte i ekstraordinær skolepraktik i 2021, indtil de indgår en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen.

Desuden kan elever, der uforskyldt har mistet en uddannelsesaftale i perioden fra den 1. januar til og med den 1. marts 2021, optages i ekstraordinær skolepraktik under forudsætning af, at eleverne senest den 1. marts 2021 giver skolen meddelelse om opsigelsen. Skolen skal hurtigst muligt træffe afgørelse om, hvorvidt eleven uforskyldt har mistet aftalen, så eleven kan tilbydes og acceptere tilbud om at påbegynde ekstraordinær skolepraktik senest den 15. marts 2021. Elever, som ikke har opnået en uddannelsesaftale senest den 31. december 2021, kan ikke fortsætte uddannelsen i ekstraordinær skolepraktik. Reglerne om forlængelse af ekstraordinær skolepraktik er udmøntet i en ændring til bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelser.

Se reglen om optagelse af alle i perioden fra 1. januar til 1. marts 2021 (retsinformation.dk)

STUK sendte brev ud til alle skoler med retningslinjer den 19. december 2020 (pdf)

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterede løbende spørgsmål og svar, som vurderes at være af generel interesse omkring de nye ændrede regler om skolepraktik.

Find spørgsmål og svar om erhvervsuddannelser i forhold til COVID-19.

Sidst opdateret: 16. april 2021