Hop til indhold

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik den 28. maj 2020 en trepartsaftale, der skal hjælpe virksomhederne og sikre, at elever på erhvervsuddannelserne kan færdiggøre deres uddannelse på trods af corona-krisen.

En række af aftalens initiativer har samlet set til formål at sikre, at eleverne nemmere får adgang til skolepraktik. Initiativerne skal sikre, at eleverne kan færdiggøre deres uddannelse i tilfælde af, at de mister deres læreplads på grund af krisen. Læs hele trepartsaftalen (pdf).

Adgang til bedre skolepraktik i 2020

De nye initiativer og regler om skolepraktik er udmøntet i en bekendtgørelse om bedre adgang til skolepraktik i 2020 i erhvervsuddannelser. Læs bekendtgørelsen (retsinformation.dk).

Følgende initiativer skal give bedre adgang til skolepraktik i 2020

  1. Karensperioden suspenderes midlertidigt for elever, der afslutter deres grundforløb
  2. Elever, hvis uddannelsesaftale er ophævet i prøvetiden, skal midlertidigt ikke bevise, at de har mistet aftalen uforskyldt for at kunne optages i skolepraktik
  3. Institutionerne kan ekstraordinært oprette skolepraktik på uddannelser, hvor der ikke i forvejen er skolepraktik i perioden 1. juli 2020 til 31. december 2020. 
  4. Elever, som mister ny mesterlæreaftaler, kan optages i skolepraktik på samme vilkår som øvrige erhvervsuddannelseselever

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterer løbende spørgsmål og svar, som vurderes at være af generel interesse omkring de nye ændrede regler om skolepraktik. Find spørgsmål og svar om erhvervsuddannelser i relation til COVID-19.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet orienterede alle udbydere af erhvervsuddannelser om de nye regler om skolepraktik i brev af 12. juni 2020 (pdf)

Sidst opdateret: 25. juni 2020