Hop til indhold

Trepartsaftalen fra den 28. maj 2020 om "Ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelses-bidrag)" omfattede etablering af midlertidig adgang til skoleoplæring (tidligere skolepraktik) i 2020 i uddannelser, som normalt udbydes uden skoleoplæring (ekstraordinær skoleoplæring). 

Muligheden for optag til ekstraordinær skoleoplæring er efterfølgende blevet forlænget af flere omgange, senest frem til den 15. juli 2021.

Nedenfor informeres om retningslinjerne for udfasningen af ordningen. 

Det fremgår af reglerne om bedre adgang til skoleoplæring i 2020 og 2021, at optagelse til ekstraordinær skoleoplæring ophørte den 15. juli 2021.  

For elever, som er optaget i ekstraordinær skoleoplæring, ophører ordningen på forskellige tidspunkter alt efter, hvornår eleverne blev optaget i ekstraordinær skoleoplæring:

  • Elever, som er optaget i ekstraordinær skoleoplæring i perioden fra den 1. juli 2020 til og med den 31. december 2020 på uddannelser, har mulighed for at fortsætte i ekstraordinær skoleoplæring, indtil de får en uddannelsesaftale eller afslutter uddannelsen.

    STUK sendte brev ud til alle skoler med retningslinjer den 14. december 2020 (pdf)

  • Elever, som er optaget i ekstraordinær skoleoplæring i perioden fra den 1. januar 2021 til og med den 15. juli 2021 (dog til og med den 1. august 2021 for de elever, der senest den 15. juli meddelte skolen, at de havde mistet deres uddannelsesaftale uforskyldt), kan fortsætte i ekstraordinær skoleoplæring, indtil de får en uddannelsesaftale eller indtil senest den 31. december 2021, hvorefter ordningen ophører for disse elever. Det betyder, at eleverne ikke kan fortsætte uddannelsen efter denne dato, medmindre de har en uddannelsesaftale. Skolerne skal derfor udmelde elever, der ikke har en uddannelsesaftale. STUK skal opfordre skolerne til at være særlige opmærksomme på at fremskaffe lærepladser til elever, der udmeldes af ekstraordinær skoleoplæring pr. 31. december 2021, så eleverne kan færdiggøre deres erhvervsuddannelse.
    STUK sendte brev ud til alle skoler med retningslinjer den 19. december 2020 (pdf)

STUK har den 15. december 2021 udsendt orienteringsbrev til alle skoler om udfasning af ordningen om ekstraordinær skolepraktik (pdf).

Børne- og Undervisningsministeriet opdaterede løbende spørgsmål og svar, som vurderes at være af generel interesse omkring de nye ændrede regler om skoleoplæring.

Find spørgsmål og svar om erhvervsuddannelser i forhold til COVID-19.

Sidst opdateret: 28. juni 2023