Hop til indhold

Tidligere aftaler med betydning for området

Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (maj 2022) (bm.dk)

Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2022 (april 2022) (pdf)

Trepartsaftale om initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser (marts 2022) (bm.dk)

Aftale om udmøntning af pulje til grøn efteruddannelse og opkvalificering i 2021 (nov. 2021) (pdf)

5-årig lærepladsaftale om uddannelserne til social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent for 2022-2026 (juni 2021) (pdf)

Aftale om en samlet indsats for elever og studerende med handicap på ungdoms-uddannelserne og på de videregående uddannelser (maj 2021) (uvm.dk)

Aftale om permanentgørelse af forsøgsordningen om særlige vilkår for elite- sportsudøvere på erhvervsuddannelserne (maj 2021) (pdf)

Trepartsaftale om flere lærepladser og entydigt ansvar (nov 2020) (uvm.dk)

Trepartsaftale om styrket rekruttering til det offentlige arbejdsmarked (nov 2020) (pdf)

Aftale om videreførelse af videnscentre for erhvervsuddannelser (2020) (pdf)

Aftale om at Studievalg Danmark også skal vejlede om erhvervsuddannelserne (2020) (uvm.dk)

Aftale om annullering af omprioriteringsbidraget på EUD (indgået som led i for- handlingerne om FL19) (nov 2018) (pdf)

Aftale Fra folkeskole til faglært – erhvervsuddannelser til fremtiden (nov 2018) (pdf) 

Aftale om styrket praksisfaglighed i folkeskolen (juni 2018) (pdf) 

Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser (august 2016) (uvm.dk)

Aftale om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser (feb 2014) (pdf)Sidst opdateret: 21. marts 2023