Her kan du finde en række korte videoer med information om diverse emner af juridisk karakter inden for erhvervsuddannelsesområdet. Videoerne giver vejledning om lovhierakiet, opbygningen af lovgivningen samt overordnet om, hvilket indhold du kan finde i de enkelte typer forskrifter. Derudover gennemgås klageproceduren for indgivelse og behandling af klagesager.

Videoerne er ment som en hjælp for skolefolk og andre brugere af reglerne inden for erhvervsuddannelserne.

Proces og behandling af klager på erhvervsuddannelserne

Sådan finder du en erhvervsuddannelses bekendtgørelse

Indholdet i en erhvervsuddannelses bekendtgørelse

Grundfagsbekendtgørelsen og grundfag på emu.dk

Regelhierakiet på erhvervsuddannelserne

Sidst opdateret: 6. februar 2019