Statusredegørelsen for implementering af erhvervsuddannelsesreformen viser, hvordan det går på landsplan med reformens overordnede fire klare mål. Redegørelsen giver også en status på implementeringen af de enkelte initiativer, som blev besluttet med erhvervsuddannelsesreformen.

Med Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser blev det besluttet, at Børne- og Undervisningsministeriet udarbejder statusredegørelser med opfølgning på reformens målsætninger.

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleårene 2016/2017 og 2017/2018 (pdf)

Sidst opdateret: 16. juli 2019