Statusredegørelsen for implementering af erhvervsuddannelsesreformen viser, hvordan det går på landsplan med reformens overordnede fire klare mål. Redegørelsen giver også en status på implementeringen af de enkelte initiativer, som blev besluttet med erhvervsuddannelsesreformen.

Med Aftale om Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser blev det besluttet, at Undervisningsministeriet skal udarbejde en statusredegørelse, der følger op på reformens målsætninger.

Statusredegørelse for implementering af erhvervsuddannelsesreformen for skoleåret 2015/2016 (pdf)

Sidst opdateret: 13. januar 2020