Hop til indhold

Aftalepartierne bag erhvervsuddannelsesreformen følger implementeringen af reformen tæt og mødes løbende for at drøfte udviklingen. Der er hele tiden fokus på, om reformen forløber efter hensigten, og om der er behov for justeringer af reformen undervejs.

I september 2015 blev aftalekredsen forelagt en overordnet status på de enkelte initiativer i reformen. Se listen over statuspapirerne nedenfor.

I januar 2016 besluttede aftalekredsen at justere på en række forhold ved reformen. Det blev besluttet, at der skal sikres mulighed for skoleoplæring efter gennemført 1-årigt studiekompetencegivende forløb i forbindelse med eux i alle merkantile uddannelser. Derudover skal der åbnes op for mulighed for en styrket grundforløbsprøve, der sikrer ens vurdering i hele landet, og der skal undersøges muligheden for, at udarbejdelse af en realkompetencevurdering til en erhvervsuddannelse for voksne (euv) kan ske inden uddannelsesstart og dermed uden en uddannelsesaftale.

Læs mere i nyhed af 27. januar 2016 "Uddannelsesgaranti på merkantil eux"

Sidst opdateret: 17. oktober 2022