Hop til indhold

Statsministeren har den 7. maj 2019 udskrevet valg til Folketinget til afholdelse 5. juni 2019. Folketingsvalget kan få konsekvenser for dele af implementeringen af erhvervsuddannelsesaftalen fra 2018.

Efter valget vil der blive udarbejdet en ny tidsplan, som vil blive lagt på denne side. Der vil ligeledes blive orienteret via. nyhedsbrevet "Nyt om eud". 

Abonner på nyhedsbreve og nyheder om erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeriet er godt i gang med arbejdet om implementering af den politiske aftale fra november 2018 ”Fra folkeskole til faglært – Erhvervsuddannelser til fremtiden”.

I aftalen indgår over 100 initiativer, som både er på grundskoleområdet, vejledningsområdet og erhvervsuddannelsesområdet.

Flere initiativer træder allerede i kraft pr. 1. august 2019. Undervisningsministeriet har en løbende dialog med interessenterne om implementeringen af initiativerne.

Tidsplan

Læs mere om tidsplan og ikrafttrædelsestidspunkter for de enkelte initiativer her. De vil blive opdateret løbende ved behov. 

Forventede ikrafttrædelsespunkter for eud-aftalen (xlsx).

Tidsplan over eud-aftalen (pdf).

Sidst opdateret: 15. juli 2022