Hop til indhold

Det blev aftalt i Finanslovsaftalen for 2018 mellem regeringen og Dansk Folkeparti, at aftalepartierne vil følge udviklingen omkring søgning til erhvervsuddannelserne tæt. Herefter har regeringen igangsat en analyse af søgningen og gennemførelsen på erhvervsuddannelserne. 

Undervisningsministeriet har i forbindelse med regeringens udspil om styrkede erhvervsuddannelserne udarbejdet nye opgørelser af tilgang og frafald på erhvervsuddannelserne. Hovedkonklusionerne er præsenteret i tre baggrundsnotater med fakta om tilgang, frafald og søgning til erhvervsuddannelserne. 

Notatet om tilgangen til erhvervsuddannelser belyser udviklingen i antallet af elever, der er påbegyndt en erhvervsuddannelse i perioden 2013/14 til 2016/17. I denne periode er der sket et fald i antallet af elever, der tilgår en erhvervsuddannelse på 19 procent. 

Notatet om frafald og fuldførelse belyser frafaldet på erhvervsuddannelserne. Frafaldet på grundforløbet og i overgangen mellem grund- og hovedforløb er faldet efter reformen. Samtidig er den forventede fuldførelsesprocent for elever på erhvervsuddannelserne steget.

Notatet om søgningen til erhvervsuddannelserne bygger på data fra datavarehuset. Søgningen til erhvervsuddannelserne direkte efter 9. og 10. klasse er faldet fra 32 procent i 2000 til godt 19 procent i 2018.

Sidst opdateret: 21. marts 2023