Hop til indhold

Kommunerne har i flere sammenhænge peget på, at der kan blive mangel på social- og sundhedspersonale blandt andet som følge af, at de kommunale opgaver har ændret sig. Samtidig kræver social- og sundhedsassistentuddannelsen i dag oplæring i det nære sundhedsvæsen (kommunalt), psykiatrien (kommunalt el. regionalt) og somatikken (regionalt). Kommunerne kan derfor ikke egenhændigt oprette flere lærepladser på denne uddannelse.

I dag stilles der krav om, at gymnasiale studenter, der ønsker at påbegynde en merkantil erhvervsuddannelse skal have et afkortet grundforløb, inden de kan starte på hovedforløbet. Hhx-studenter skal have et grundforløb på 5 uger, mens de øvrige studenter (htx, stx, eux og hf) skal have et grundforløb på 10 uger. På finansuddannelsen er grundforløbet 1 uge for alle gymnasiale studenter.

Det har været et bredt ønske, at den nuværende overgangsordning for studenterne i de merkantile erhvervsuddannelser forlænges med 3 år, så hovedforløbet for gymnasiale studenter først afkortes 2023.

Aftalen betyder

  • Der afsættes en forsøgsramme i 2019 og 2020 til forsøg med social- og sundhedsuddannelserne for at tilvejebringe flere lærepladser, for eksempel forsøg hvor eleverne har mere oplæringstid i kommunerne og sikre hurtigere gennemførsel af oplæringen eller kortere forløb i regionerne.
  • Hhx-studenter, der ønsker at påbegynde en merkantil erhvervsuddannelse (finansuddannelsen undtaget) fremover får standardmerit for hele grundforløbet, og dermed begynder direkte på hovedforløbet.
  • Stx-, htx-, hf- og eux-studenter, der ønsker at begynde på en merkantil erhvervsuddannelse (finansuddannelsen undtaget), får afkortet grundforløbet fra i dag 10 uger til 5 uger.
  • Høre det faglige udvalg for finansuddannelsen, om de ønsker at gymnasiale studenter skal have standardmerit for hele grundforløbet. Hvis dette er tilfældet, beslutter aftaleparterne, at stx-, hhx-, htx-, hf- og eux-studenter fremover får standardmerit for hele grundforløbet på finansuddannelsen, og dermed begynder direkte på hovedforløbet.
  • Overgangsordningen for studenter i de merkantile erhvervsuddannelser forlænges med tre år frem til 1. august 2023.
  • Antallet af studenter, der har en uddannelsesaftale, når de starter på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser skal øges fra det nuværende niveau på cirka 22 procent.
  • Omfanget af uhensigtsmæssig dobbeltuddannelse skal reduceres, og at der vil blive overvejet virkemidler til at understøtte en hensigtsmæssig uddannelsesadfærd. Det skal give rum til i stedet at prioritere kvalitet i uddannelse. Tiltagene kan for eksempel omfatte økonomiske incitamenter samt vejledning og pædagogiske tiltag i starten af de gymnasiale uddannelser for de elever, hvor det måtte være relevant. 
Sidst opdateret: 30. maj 2023